Skip to main content

Tot op heden hebben 1.420 Vlaamse eigenaars van zonnepanelen de bonus van 100 euro toegekend gekregen omdat zij zelf de plaatsing van een digitale meter hebben aangevraagd.

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Demir op vragen van Staf Aerts (Groen) in het Vlaams Parlement. De parlementariër had de minister om een update gevraagd over de ambitie van netbeheerder Fluvius om tegen 2024 80 procent van de huishoudens van een digitale meter te voorzien en tegen juli 2029 100 procent.

2025

Vlamingen die zonnepanelen hebben geïnstalleerd voor 2021 en nog een klassieke elektriciteitsmeter hebben, kunnen op eigen initiatief een digitale meter laten plaatsen en in dat geval ook de retroactieve investeringspremie aanvragen. Wanneer huishoudens dat niet doen, zal de plaatsing van de digitale meter pas plaatsvinden vanaf 1 januari 2025.
Iedere Vlaming die sinds vorig jaar zonnepanelen installeert, krijgt sowieso een digitale meter.

Uitvoering loopt achter

Minister Demir meldt dat er eind september 1.116.083 digitale elektriciteitsmeters en 816.049 digitale gasmeters geplaatst waren (red. half november werd de mijlpaal van 2 miljoen stuks gemeld).

Jaartal Aantal digitale elektriciteitsmeters Aantal digitale gasmeters Totaal
2019 102.171 71.182 173.353
2020 234.490 161.251 395.741
2021 399.018 308.267 707.285
2022* 380.404 275.349 655.753
Totaal* 1.116.083 816.049 1.932.132

* data tot en met eind september

‘De uitvoering loopt achter op de initiële planning’, aldus Demir. ‘Belangrijkste redenen voor de vertraging zijn kwaliteits- en veiligheidsproblemen, zowel bij bepaalde materialen als bij uitvoering, waardoor bijsturingen nodig waren. Fluvius kan hier absoluut geen enkel risico nemen op korte of lange termijn.’ Een andere reden is de tragere opstart van de massale ombouw wegens krapte op de arbeidsmarkt en leveringsproblemen van materialen. Ook zijn er volgens de minister moeilijkheden om bij de klanten binnen te komen door de negatieve perceptie van de digitale meter na het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigde. ‘Ondanks deze achterstand blijft Fluvius er alles aan doen om de doelstelling van 80 procent tegen eind 2024 te halen’, stelt Demir.

70.000 impliciete weigeraars

Sinds maart 2021 registreerde Fluvius 8.791 expliciete weigeringen. Dit is exclusief de ruim 700 klanten die de digitale meter weigeren omdat ze een bekabelde oplossing willen. ‘Naast de vraag voor een bekabelde oplossing, is er geen zicht op de reden tot weigering’, licht de minister toe. ‘De meeste weigeringen komen binnen op het callcenter op het ogenblik dat de klant een uitnodiging krijgt voor ombouw, waarbij deze laat weten dat hij niet wil dat we langskomen. Hierbij vraagt Fluvius niet expliciet naar de reden van deze weigering. Ook wanneer een klant de technieker ter plaatse weigert toegang te verlenen, zal dit dossier als expliciete weigering worden afgemeld zonder navraag over, of registratie van de beweegredenen van de klant.’

Er zijn volgens Fluvius ongeveer 70.000 impliciete weigeraars. Hiervan heeft de netbeheerder geen detailinformatie. Deze dossiers zijn nog lopende om te blijven proberen toch toegang te krijgen en de digitale meter te plaatsen.

1.420

Minister Demir meldt dat tot op heden 1.420 klanten een retroactieve investeringspremie inclusief de bonus van 100 euro hebben ontvangen, omdat ze zelf het initiatief namen om de digitale meter aan te vragen.

Demir: ‘Bij de groep klanten met zonnepanelen aangemeld sinds 1 januari 2022 ondervindt Fluvius geen noemenswaardige problemen bij de plaatsing van een digitale meter. In 91 procent van deze dossiers is er ofwel reeds een digitale meter bij de klant voor de aanmelding van de pv-installatie, of wordt er een digitale meter geplaatst binnen de 90 dagen na aanmelding. De redenen waarom er in 9 procent van deze dossiers geen digitale meter wordt geplaatst binnen de 90 dagen na aanmelding zijn velerlei: zo kan het aanmeldingsdossier vertraging oplopen door ontbrekende elementen, is er op dit ogenblik een langere doorlooptijd of kunnen er problemen zijn bij het maken van de afspraak voor de plaatsing van de digitale meter.

Proces aangepast

Naar aanleiding van de verhoogde instroom van nieuw aangemelde pv-installaties heeft Fluvius het proces aangepast met het oog op een tijdige plaatsing van de digitale meter. ‘Sinds kort wordt een dossier voor een nieuwe ‘pv-installatie bij ontvangst ook onmiddellijk doorgestuurd naar de betrokken regiodiensten, waardoor onmiddellijk kan worden gestart met het inplannen van het werk voor de plaatsing van een digitale meter’, aldus minister Demir. ‘Fluvius wil klanten ook stimuleren om zelf zo snel mogelijk de plaatsing van de digitale meter aan te vragen, indien mogelijk nog voor de zonnepanelen effectief worden geplaatst.’

Bron: Solarmagazine.nl, 7 december 2022