Skip to main content

De PV-sector eist hetzelfde lage injectietarief als voor vervuilende centrales.

Op 6 december ll. strooiden de netbeheerders roet in het eten van alle particuliere eigenaars van zonnepanelen. De CREG keurde toen, op vraag van de netbeheerders, een netvergoeding van gemiddeld 50 euro per kilowatt zonnepanelen goed voor kleine PV-installaties tot 10 kW. Die vergoeding verschilt ook nog eens van netbeheerder tot netbeheerder en varieert tussen 44 en 69 euro per kilowatt vermogen.

De PV-sector en de talrijke particulieren met zonnepanelen van Zonstraalforum vinden het niet fair dat de zopas goedgekeurde tarieven 20 keer hoger liggen dan voor een vervuilende steenkool- of nucleaire centrale. Groene stroom uit zonnepanelen wordt dus veel zwaarder belast dan stroom uit centrales die het broeikaseffect versterken of de komende generaties met gevaarlijk afval opzadelen.

De PV-installateurs en eigenaars van zonnepanelen zijn akkoord met het principe dat er een correcte vergoeding betaald wordt voor het gebruik van het openbare distributienet. Maar ze eisen wel in het belang van de consument een billijk bedrag overeenkomstig de al bestaande goedgekeurde injectietarieven voor laagspanning.

De PV-sector gaat samen met een grote groep eigenaars van zonnepanelen een juridische procedure opstarten om de hoge netvergoeding aan te vechten.

“We willen opkomen voor alle duurzame burgers die met hun eigen zonnepanelen groene stroom willen produceren”, zegt Erik De Decker, moderator van Zonstraalforum. “Het kan niet dat Vlaanderen de steun aan zonnepanelen afschaft en tegelijk een veel te hoge forfaitaire zonnetaks oplegt”.

“Groene stroom uit zonnepanelen is essentieel om de doelstellingen voor groene energie te halen in 2020”, zegt Alex Polfliet, voorzitter van PV-Vlaanderen. In 2011 leverde zonnestroom de tweede grootste bijdrage aan de totale groenestroomproductie in Vlaanderen, volgens onderzoek van Vito.


Bron : PVVlaanderen

Leave a Reply