Skip to main content

CIRCUSOL is volledig afgestemd op de Europese klimaatveranderingsstrategieën voor een koolstofarme economie en energietransitie, door het ontwikkelen en demonstreren van bedrijfsmodellen voor het productservicestelsel (PSS) voor de zonne-energiesector.
Circusol COP24
In het voorgestelde PSS-model voorziet een leverancier in de opwekking en opslag van zonne-energie voor een gebruiker als een dienst. De zonnepanelen en batterijen worden geïnstalleerd op de site van de gebruiker, maar de leverancier blijft de eigenaar en is verantwoordelijk voor hun optimale werking. Wanneer het einde van de levensduur bereikt is, neemt de leverancier ze terug en beslist deze of ze een tweede leven kunnen krijgen en ergens anders kunnen worden geïnstalleerd of dat ze dienen te worden gerecycleerd.
De implementatie van de circulaire business voor zonnepanelen zal bijdragen aan de productie en consumptie van koolstofarme energie, een efficiënter gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het verlagen van de algemene milieuafdruk van producten.
De acties van Circusol zijn in overeenstemming met de volgende Sustainable Development Goals (SDG’s):
SDG7: “Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare duurzame en moderne energie voor iedereen.”
SDG12: “Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.”
SDG13: “Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die iedereen en overal treft.”
Bovendien zal Circusol bijdragen aan het behalen van de doelstelling van de COP21-overeenkomst van Parijs, om tegen 2030 20 miljoen ton CO2-equivalente broeikasgasemissies te realiseren in verband met primaire zonnepanelen en batterijproductie en de marktacceptatie van schone, hernieuwbare zonne-energie te versnellen.

COP24

De belangrijkste doelstelling van COP24 is om de implementatierichtlijnen van de klimaatveranderingsovereenkomst van Parijs goed te keuren. In die zin zal deze Tip van cruciaal belang zijn wat betreft het ontwerpen van de instrumenten die het mogelijk maken om klimaatdoelstellingen effectief en efficiënt aan te pakken en te bereiken.
De belangrijkste doelstellingen van COP24 zijn:

  • De nodige besluiten nemen om de volledige tenuitvoerlegging van de overeenkomst van Parijs te waarborgen
  • De balans opmaken van de collectieve prestaties van de partijen bij hun inspanningen om de in Parijs overeengekomen doelstellingen te bereiken

Het Poolse voorzitterschap wil zijn boodschap toespitsen op drie hoofdthema’s:

  • Technologie: ontwikkeling van klimaatvriendelijke moderne oplossingen, zoals elektromobiliteit
  • Mens: solidaire en rechtvaardige overgang van industriële regio’s
  • Natuur: ondersteunen van het bereiken van klimaatneutraliteit door het absorberen van CO2 door bossen en velden, of door waterbeheer
Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply