Skip to main content

Het gewest Brussel heeft na het recordjaar 2020 de verkopen van zonnepanelen afgelopen kalenderjaar met 83 procent zien dalen. Er werden 1.436 nieuwe zonnepaneelsystemen in gebruik genomen.

Waar de verkopen gemeten naar vermogen met 83 procent zijn gedaald, bedraagt de daling gemeten naar aantal installaties slechts 63 procent.

Recordjaar nog beter

De cijfers voor het jaar 2020 zijn bovendien naar boven bijgesteld. Waar Brugel eerder nog meldde dat er in het recordjaar 2.703 nieuwe installaties – goed voor een vermogen van 51,17 megawattpiek – werden geplaatst, is dat nu verhoogd naar 3.885 nieuwe installaties met een vermogen van 67,56 megawattpiek. Die verkooppiek was onder meer te danken aan het feit dat de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt Brugel per 1 januari 2021 de steun voor zonnepanelen heeft verlaagd.

Brussel evolutie PV verkoop
* dit betreft het aantal nieuwe installaties verminderd met het aantal buiten bedrijf gestelde installaties. Afgelopen kalenderjaar werden 23 installaties uit bedrijf genomen; goed voor een vermogen van 350 kilowattpiek.
Brussel installed PV
 

Doelgroep Aantal installaties Opgesteld vermogen
Consumenten 6.212 23,23 megawattpiek
Private onderneming 5.705 169,24 megawattpiek
Publieke onderneming 304 16,96 megawattpiek
Totaal 12.221 209,43 megawattpiek

Het aantal nieuwe installaties daalde het hardst in het segment van systemen tot 5 kilowatt, te weten met 73 procent van 3.197 naar 871 nieuwe installaties. Enkel in het segment van 5 tot 36 kilowatt groeide het aantal installaties, te weten van 437 naar 546 nieuwe installaties. Het daarmee gemoeide vermogen was echter 10 procent lager dan in 2020, te weten 5,23 tegenover 5,80 megawattpiek.
Onderstaande tabel toont het aantal installaties per vermogenscategorie.

Vermogenscategorie Nieuwe installaties 2021 Cumulatief aantal installaties
0 tot 5 kilowatt 871 9.557
5 tot 36 kilowatt 546 1.925
36 tot 100 kilowatt 13 378
100 tot 250 kilowatt 5 221
> 250 kilowatt 1 140
Totaal 1.436 12.221

Onderstaande tabel toont het geïnstalleerde vermogen per vermogenscategorie.

Vermogenscategorie Nieuw geplaatst vermogen Cumulatief opgesteld vermogen
0 tot 5 kilowatt 3,47 megawattpiek 35,48 megawattpiek
5 tot 36 kilowatt 5,23 megawattpiek 20,35 megawattpiek
36 tot 100 kilowatt 0,85 megawattpiek 23,41 megawattpiek
100 tot 250 kilowatt 1,00 megawattpiek 34,06 megawattpiek
> 250 kilowatt 0,61 megawattpiek 96,13 megawattpiek
Totaal 11,17 megawattpiek 209,43 megawattpiek

5 koplopers

De 5 plaatsen in het Brusselse gewest die koploper zijn qua geïnstalleerd vermogen, zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Plaats Aantal installaties Opgesteld vermogen
Anderl​echt 1.444 35,43 megawattpiek
Brussel 523 28,08 megawattpiek
Vorst 490 21,19 megawattpiek
Neder-Over-Heembeek 357 13,52 megawattpiek
Haren 311 13,26 megawattpiek

Qua aantal installaties gooit ook Ukkel hoge ogen; na koploper Anderlecht telt Ukkel namelijk 1.160 zonnepaneelinstallaties. Het daarmee gemoeide vermogen van 8,42 megawattpiek is echter relatief laag, omdat het grotendeels zonnepanelen op woningen betreft.
Bron: Solarmagazine.nl, 16 februari 2022

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply