Skip to main content

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft de hoeveelheid zonnepanelen die in 2020 in Vlaanderen is geïnstalleerd, verhoogd van 568,10 naar 645,98 megawatt. Bijna 150.000 burgers kochten zonnepanelen.
Waar in 2019 ruim 482,44 megawatt werd geïnstalleerd, was dit afgelopen kalenderjaar volgens de nieuwste cijfers van VEKA 645,98 megawatt. Gemeten naar dit omvormervermogen bedroeg de groei 33 procent, maar gemeten naar het aantal nieuwe installaties zelfs 137 procent.

Geïnstalleerd vermogen

De verdeling van het geïnstalleerde omvormervermogen (AC) per vermogensklasse was in 2020 als volgt:

Systeemgrootte 2019 2020 Groei
Kleiner dan 10 kilowatt 235,44 megawatt 585,10 megawatt + 149 procent
10 tot 40 kilowatt 5,14 megawatt 2,76 megawatt – 46 procent
40 tot 250 kilowatt 67,52 megawatt 42,35 megawatt – 37 procent
250 tot 750 kilowatt 93,19 megawatt 10,78 megawatt – 88 procent
Groter dan 750 kilowatt 83,75 megawatt 5,00 megawatt – 94 procent
Totaal 485,03 megawatt 645,98 megawatt + 33 procent

Aantal installaties

De verdeling van het aantal installaties per vermogensklasse was in 2020 als volgt:

Systeemgrootte 2019 2020 Groei
Kleiner dan 10 kilowatt 61.454 installaties 148.182 installaties +141 procent
10 tot 40 kilowatt 187 installaties 109 installaties – 42 procent
40 tot 250 kilowatt 647 installaties 416 installaties – 36 procent
250 tot 750 kilowatt 176 installaties 24 installaties – 86 procent
Groter dan 750 kilowatt 12 installaties 1 installaties – 92 procent
Totaal 62.676 installaties 148.732 installaties +137 procent

Grens 4 gigawatt nadert

Inmiddels nadert Vlaanderen de grens van 4 gigawatt geïnstalleerd omvormervermogen. Dit kalenderjaar zal Vlaanderen bovendien de kaap van 600.000 PV-installaties ronden.

Kalenderjaar Aantal installaties Nieuw geplaatst vermogen
2011 83.656 829,57 megawatt
2012 43.688 366,24 megawatt
2013 4.692 27,77 megawatt
2014 8.586 47,86 megawatt
2015 13.928 75,98 megawatt
2016 27.732 133,25 megawatt
2017 44.791 198,22 megawatt
2018 52.732 247,36 megawatt
2019 62.676 485,03 megawatt
2020 148.732 645,98 megawatt
Totaal geïnstalleerd* 590.634 3.956,60 megawatt

* geïnstalleerd tot en met 28 februari 2021
Bron: Solarmagazine, 22 maart 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply