Skip to main content

Het aandeel zonne-energie is in de energiemix van België afgelopen kalenderjaar met 0,1 procent gegroeid tot 4,2 procent. Maar de zonnestroomproductie ging daarbij wel omlaag van 3,6 naar 3,5 terawattuur.

In de totale energiemix – van kernenergie tot gas en wind- en zonne-energie – is is er een duidelijke toename van de hernieuwbare energieproductie; voornamelijk toe te schrijven aan offshore wind. Dit alles blijkt uit cijfers van Elia, de transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet.

December recordmaand

De productie van hernieuwbare energie is gestegen met 17 procent in vergelijking met 2018, te weten van 11,52 terawattuur in 2019 ten opzichte van 9,82 terawattuur in 2018. Zonne-energie – vooral tijdens de zomermaanden – en windenergie – vooral tijdens de wintermaanden – maken het grootste deel uit van de hernieuwbare productie.
In de maand december is daarbij een nieuw record verbroken: 16 procent van de elektriciteitsproductie in België kwam van hernieuwbare bronnen, te weten 1,17 terawattuur.
Bron: Solarmagazine.nl

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply