Skip to main content

Het Vlaams Energieagentschap heeft zopas het definitieve rapport gepubliceerd met de actualisaties voor de onrendabele toppen en bandingsfactoren voor bestaande projecten en projecten gebouwd  vanaf 1 januari 2021.
Onderstaand overzicht toont de bandingsfactor per categorie, afhankelijk van het AC-vermogen van de omvormer(s) van het zonnepanelenproject.

Nieuwe PV-installaties met een maximaal AC vermogen van de omvormer(s) > 10 kW en ≤ 40 kW (GS CAT. 2A EN GS CAT. 2B)

– Bandingsfactor projecten met burgerparticipatie (Cat 2A): 0
– Bandingsfactor overige projecten (Cat 2B): 0

Nieuwe PV-installaties met een maximaal AC vermogen van de omvormer(s) > 40 kW en ≤ 250 kW (GS CAT. 2/1A EN GS CAT. 2/1B)

– Bandingsfactor projecten met burgerparticipatie (Cat 2/1A): 0,464
– Bandingsfactor overige projecten (Cat 2/1B): 0,460

Nieuwe PV-installaties met een maximaal AC vermogen van de omvormer(s) > 250 kW en ≤ 750 kW (GS CAT. 3A EN GS CAT. 3B )

– Bandingsfactor projecten met burgerparticipatie (Cat. 3A): 0,268
– Bandingsfactor overige projecten (Cat 3B): 0,263

Call-systeem

Recentelijk werd er een wijziging aan het Energiebesluit doorgevoerd, waarbij de ondersteuning van PV-installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 40 kW tot en met 2 MW zal gebeuren via een investeringssteunprogramma op basis van een call-systeem. De precieze datum van inwerkingtreding van deze wijziging aan het Energiebesluit zal bepaald worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor energie. Vermits deze datum nog moet vastgelegd worden, zijn in het rapport van het VEA de bandingsfactoren voor PV met startdatum vanaf 1 januari 2021 nog opgenomen. Het  investeringsteunprogramma zal niet gecumuleerd kunnen worden met groenestroomcertificaten.
Bron:  Energiesparen.be, Rapport 2020/2: Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply