Skip to main content

Onderzoekers van de Michigan Technological University beweren te hebben aangetoond dat eigenaars van zonnepanelen in de Verenigde Staten ten onrechte elektriciteitsbedrijven subsidiëren. Uit hun analyse blijkt dat nutsbedrijven en hun niet-PV klanten dankzij zonnepanelen op het dak (van anderen) geld kunnen besparen door de vermeden kosten voor nieuwe net-, reserve- en opwekkingscapaciteit. Hiernaast worden dankzij zonnepaneleneigenaars de exploitatie en het onderhoud vermeden bij de stroomopwekking door fossiele brandstoffen, om nog maar te zwijgen over de milieu- en gezondheidsaansprakelijkheden die hiermee gepaard gaan.
Eén van de meest voorkomende argumenten tegen het ondersteunen van zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen door middel van subsidies en premies, is dat de stroomverbruikers die geen decentrale hernieuwbare energie toepassing installeren, het meest worden getroffen, aangezien zij de kosten van de stimuleringsmaatregelen moeten dragen zonder van de (financiële) voordelen te kunnen genieten. Dit argument is in het verleden, en vaak met succes, gebruikt door de overheid, energiebedrijven en toezichthouders om de opkomst van zonnepanelen te vertragen of te stoppen, vooral onder huiseigenaren en kleine en middelgrote bedrijven.
Een onderzoeksgroep van de Michigan Technological University heeft nu getracht om licht te werpen op de werkelijke waarde van zonne-energie die wordt opgewekt door netto-gemeten zonnepaneleninstallaties in de Verenigde Staten, en heeft ontdekt dat niet-PV-consumenten meer voordelen genieten dan vaak wordt gedacht.

‘Geweldige burgers’

In de studie ‘A review of the value of solar methodology with a case study of the US VOS’, gepubliceerd in Renewable and Sustainable Energy Reviews, leggen de wetenschappers uit dat hun waarde inschattingen voor netgekoppelde fotovoltaïsche systemen bewijzen dat zonnepanelen niet alleen gunstig zijn voor elektriciteitsbedrijven maar ook voor hun klanten. “Iedereen die zonne-energie installeert, is een geweldige burger voor zijn buren en voor hun lokale nut”, zegt co-auteur Joshua Pearce. “Klanten met decentrale energieopwekking door zonnepanelen zorgen ervoor dat nutsbedrijven niet zoveel infrastructuurinvesteringen hoeven te doen, terwijl zonne-energie tegelijkertijd de piekvraag vermindert wanneer elektriciteit het duurst is.”
De academici legden uit dat nutsklanten met zonnepanelen in de meeste staten ondergecompenseerd worden, aangezien de waarde van zonne-energie de netto-metertarieven, die door de nutsbedrijven worden betaald, overschaduwt. De Amerikaanse groep heeft een model ontwikkeld dat rekening houdt met realistische kosten en verplichtingen die nutsbedrijven kunnen vermijden met een toenemend aandeel van PV-capaciteit op het dak.

Economisch voordeel

Het model houdt rekening met de volgende variabelen: vermeden exploitatie- en onderhoudskosten; vermeden brandstof; vermeden opwekkingscapaciteit; vermeden reservecapaciteit; vermeden netcapaciteit; en kosten voor milieu- en gezondheidsaansprakelijkheid als gevolg van energieopwekking uit fossiele brandstoffen.
“Er kan geconcludeerd worden dat er in de toekomst ingrijpende hervormingen van de regelgeving nodig zijn om ervoor te zorgen dat eigenaars van zonnepaneleninstallaties aan het elektriciteitsnet niet ten onrechte Amerikaanse elektriciteitsbedrijven subsidiëren,” bevestigde Pearce. “Deze studie biedt meer duidelijkheid aan besluitvormers, zodat ze zien dat zonne-energie echt een economisch voordeel is in het belang van alle nutsbedrijven.”
Bron: PV-magazine.com, 11 februari 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply