Skip to main content

Het Vlaams Energieagentschap heeft zopas het definitieve rapport gepubliceerd met de actualisaties voor de onrendabele toppen en bandingsfactoren voor bestaande projecten en projecten gebouwd tussen 1 augustus 2020 en 31 augustus 2020. Op het definitieve rapport voor nieuwe projecten vanaf 1 januari 2021 is het nog even wachten.
Sectorfederatie PV Vlaanderen – Techlink stelde twee samenvattende tabellen op ter verduidelijking van:

  • Wat zijn de bandingsfactoren?
  • Hoeveel bedraagt de maximale steun per MWh?
  • Hoeveel kWh is er nodig voor één groenestroomcertificaat (GSC)?

Bandingsfactor GSCBandingsfactor GSC

Stijging bandingsfactoren

De stijging van de bandingsfactoren kan verklaard worden door de daling van de elektriciteitsprijzen, gecompenseerd door een daling van het percentage vennootschapsbelastingen.
Enkele aandachtspunten:
– Projecten ≤10 kW die in 2013 geplaatst werden zien een forse stijging van hun bandingfactor. Ook projecten ≤10 kW die geïnstalleerd werden tussen 1/01/2014 en 1/07/2015 krijgen opnieuw steun.
– Projecten die gekeurd werden tussen 1/4/2018 en 31/12/2018 kennen een forse stijging van de bandingfactoren, door een wijziging met betrekking tot de vermeden elektriciteitsprijs.
– Voor sommige projecten die voor 2018 gekeurd werden, gebeurde geen aanpassing van de bandingfactor, omdat de stijging minder dan 2% bedroeg.
Bron: PV Vlaanderen – Techlink Nieuwsflits 2020/20

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply