Skip to main content

De Vlaamse regering heeft bekendgemaakt komend kalenderjaar extra geld uit te trekken om Vlaamse burgers en bedrijven te helpen bij het bestrijden van de hoge energierekening. Er wordt 4 miljard euro uitgetrokken.

De Septemberverklaring is een jaarlijkse toespraak van de minister-president van Vlaanderen in het Vlaams Parlement. Daarbij worden traditiegetrouw de hoofdlijnen voor het nieuwe begrotingsjaar gepresenteerd.

Hoge energieprijzen

Net als in de Nederlandse Miljoenennota is er ook in de Vlaamse Septemberverklaring veel aandacht voor de hoge energieprijzen.
‘De energiecrisis is bij uitstek een Europese crisis’, aldus premier Jan Jambon in de Septemberklaring. ‘De prijzen zijn hoog, omdat het aanbod kunstmatig laag wordt gehouden door Rusland en het marktmechanisme daardoor totaal verstoord is geraakt. Fundamentele oplossingen voor hoge energieprijzen moeten van Europa komen. Vlaanderen heeft op zich onvoldoende middelen om de stijging van de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven volledig te dragen. Het zou tientallen miljarden euro’s vergen om iedereen volledig te vergoeden. Nogmaals, dat kunnen we niet, als je weet dat de hele Vlaamse begroting zo’n 60 miljard euro bedraagt. Dat zeg ik eerlijk, maar het is tegelijk ook frustrerend. Maar dat ontslaat ons geenszins van de plicht om de meest kwetsbaren te helpen, en gezinnen en bedrijven te ondersteunen, met het beperkte geld en de hefbomen waarover we wel beschikken en zonder onze toekomst en die van onze kinderen onrechtvaardig zwaar te belasten.’

4 miljard euro

De Vlaamse regering treft een pakket aan maatregelen voor een bedrag van 4 miljard euro. Daarbovenop wordt nog een bedrag van 1 miljard euro voorzien aan leningen en waarborgen om de Vlaamse bedrijven te ondersteunen.

Jambon hierover: ‘De crisismaatregelen die we nu nemen, hebben een rode draad. Ze zijn gericht en ze zijn sociaal. We zetten ons geld in op de mensen die onze steun nu nodig hebben, mensen die door acute betalingsproblemen zonder stroom zouden komen te zitten, grote en kleine bedrijven die nu nog gezond zijn, maar door de energiefactuur overkop zouden kunnen gaan.’

Geen afsluitingen

Een van de concrete maatregelen is dat Vlamingen niet afgesloten worden van het energienet. De minister-president hierover: ‘In de wintermaanden gold deze afspraak al, maar we breiden deze beschermingsmaatregel uit. Er komt een verbod op afsluitingen van 1 november tot eind april. We trekken ook ruim 40 miljoen euro uit om kwetsbare gezinnen van een minimale levering aan aardgas en elektriciteit te voorzien.’

De Vlaamse regering verwacht een vertienvoudiging van het aantal afnemers dat hier een beroep op zal doen, oftewel zo’n 60.000 gezinnen. Via de energiehuizen worden verder 20.000 gezinnen met betalingsproblemen ontzorgd en begeleid richting een beter onderhouden verwarming, wat voor lagere facturen zorgt. Verder heeft de regering beslist om de Vlaamse energieheffing voor alleenstaanden en gezinnen vanaf volgend jaar uit de elektriciteitsfactuur te halen.

Huurders niet de dupe

Via het Vlaams Huurdecreet gaat de regering verder de indexering van de huurprijzen van huizen en appartementen die energie verslinden, geheel of gedeeltelijk blokkeren. ‘Huisbazen die niet bereid zijn om hun woningen energiezuinig te maken, zullen de huurindex niet aan hun huurders kunnen doorrekenen’, aldus Jambon. ‘Wij willen niet dat huurders de dupe van deze energiecrisis worden.’

Vangnet voor bedrijven

De Vlaamse regering voorziet tot slot 250 miljoen euro aan subsidies om bedrijven te ondersteunen die erg afhankelijk zijn van energie. ‘Daarnaast voorzien we 1 miljard euro, toch wel een groot bedrag, voor leningen en waarborgen. In ruil voor deze steun mogen bedrijven geen dividenden uitkeren. We werken ook samen met de banken om bedrijven verder te stutten.’

Ten slotte komt er 200 miljoen euro vrij om de energiefacturen van scholen, zorginstellingen en andere publieke instellingen betaalbaar te houden.

Bron: Solarmagazine.nl, 30 september 2022