Skip to main content

Eind juni beslist energieregulator VREG om op 1 januari 2023 het capaciteitstarief ongewijzigd in te voeren. Volgens Vlaams energieminister Zuhal Demir gebeurde dit zonder rekening te houden met haar standpunten en die van de parlementsleden. Die eisten dat de VREG opnieuw naar de tekentafel zou gaan voor een rechtvaardigere hervorming of een veel latere invoering, zeker gezien de huidige energiecrisis. “Wat de VREG doet is gewoon te zot voor woorden”, reageert minister Demir die naar het Hof van beroeop trekt tegen deze beslissing.

“Ik zei eerder al dat ik het niet eens ben met de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm. De energietransitie is al uitdagend genoeg. Dat de VREG een quasi unaniem verzoek van het parlement naast zich neerlegt is dan ook te zot voor woorden. Hoewel ik strikt genomen niets te zeggen heb aan de VREG, heb ik het parlement en de mensen wél beloofd dat ik alle middelen, ook juridische, zou uitputten om de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm en op dit moment te voorkomen. Daarom trekken we naar het hof van beroep”, klinkt het bij de minister.

 

Stijgende energiefactuur

Demir verwijst hierbij naar een onderzoek waaruit zou blijken dat wellicht zo’n 40 procent van de huishoudens hun jaarfactuur zal zien stijgen door het capaciteitstarief. “Een dergelijke wijziging van de energiefactuur doorvoeren tijdens een energiecrisis waarin een stijgend aantal gezinnen het moeilijk hebben, zorgt bij mij voor de nodige bezorgdheid. Er is ook geen enkele zekerheid dat deze energiecrisis al deze winter gedaan zal zijn, integendeel. Ik wil daarom voorstellen om het capaciteitstarief verder uit te stellen totdat de situatie zich voldoende gestabiliseerd heeft”, zegt Demir.

Digitale meter

“Ik pleit ervoor een capaciteitstarief in te voeren als de meerderheid van de Vlamingen over een digitale meter beschikt. Eind 2024 zal dat 80 procent zijn, op dit moment is dat nog geen 30 procent”, aldus Zuhal Demir. Ook de Federatie van de Belgische Energiebedrijven gaf aan de VREG aan dat een kwaliteitsvolle invoering op dit moment niet mogelijk is en stelde voor om de invoering uit te stellen tot 1 juli 2023. “De mogelijke IT-risico’s kunnen ook nieuwe problemen opleveren voor de klanten en dat kunnen we missen als kiespijn”, aldus Demir.

Geen plezierige stap

De stap van Demir naar het hof van beroep is niet eerder gezien. “Dit is voor mij geen plezierige stap en er is ook geen enkele garantie dat we aan het langste eind zullen trekken. Maar ik kan enkel vaststellen dat een meerderheid van de parlementsleden en betrokken stakeholders tegen een invoering in de huidige vorm zijn. Als de VREG dat doelbewust naast zich neerlegt, resteert enkel deze optie, al blijven we open staan voor overleg met de VREG”, besluit Zuhal Demir.

VREG betreurt beslissing

In een persbericht geeft energieregulator VREG aan de beslissing van de minister te betreuren. “De hervorming van de nettarieven is een noodzakelijke stap in het belang van alle Vlaamse gezinnen en bedrijven. Samen met Fluvius en de leveranciers werken wij verder toe naar een invoering op 1 januari 2023”, klinkt het.

Bron: Zuhaldemir.be, 27 juli 2022

Join the discussion One Comment

  • Philippe schreef:

    Het capaciteitstarief is gewoon een faling van het gevoerde beleid de laatste decennia, daar hoeft de bevolking nu niet extra voor op te draaien, deze dragen reeds nettarief af vanaf het moment dat ze een domicilie hebben, dus zou nooit mogen ingevoerd worden! De Vreg is een instelling die gecrieerd is door de Vlaamse regering, met patijgenoten in het bestuur, zou moeten opkomen voor het volk, het tegendeel is weer eens bewezen doordat ze het volk steeds meer op kosten jaagt! Maw hebben hun eigen leden niet in de hand!!!

Leave a Reply