Skip to main content

Vanaf 1 januari 2023 wordt het capaciteitstarief ingevoerd voor gezinnen. Een deel van de factuur van grote bedrijven, en dan met name de niet-laagspanningsklanten van Fluvius, wordt reeds enige tijd berekend op basis van het capaciteitstarief. Voor deze ondernemingen wordt vanaf 1 januari 2023 een nieuwe berekeningsmethode voor het capaciteitstarief toegepast.

Tot en met 31 december 2022 wordt het capaciteitstarief voor grootverbruiksmeting (niet-laagspanningsklanten) voor 85% berekend op basis van de jaarpiek (kW/jaar), de hoogste piek van de voorbije 12 maanden. De overige 15% wordt berekend op kWh-basis (nacht- en dagtarieven).

Vanaf 1 januari 2023 verandert voornamelijk de jaarcomponent voor de kosten van het netgebruik (van kWh- naar kW gebaseerde berekening):

 • 50% van de kosten wordt berekend op basis van de maandpiek. Dit is de werkelijke maandpiek van de vorige maand.
 • de overige 50% van de kosten wordt berekend op basis van het toegangsvermogen. Dit is een waarde die de niet-laagspanningsklant zelf op voorhand moet instellen (werkelijk verwachte piek). Elke grote onderneming zal dus voor zichzelf moeten uitmaken welk toegangsvermogen het in de nabije toekomst nodig zal hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de impact van de elektrificatie van een groeiend bedrijf, of de implementatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
Captar schema

Procedure bepaling toegangsvermogen

Onlangs werd er vanuit Fluvius een aangetekende brief gestuurd naar al haar niet-laagspanningsklanten om het toegangsvermogen via de Mijn Fluvius omgeving vast te leggen.

Met het oog op een efficiënte voltooiing van deze procedure, raden wij u aan om het Webinar van Fluvius rond het capaciteitstarief te bekijken vanaf opnametijd 1 uur, 11 minuten en 14 seconden.

Kort samengevat dienen er binnen het Mijn Fluvius portaal (tegel ‘netkosten’) 3 specifieke kengetallen ingevuld/berekend te worden:

1) Verwachte maandpiek (voor januari 2023)

 • Baseer u hiervoor op de beschikbare historische gegevens
 • Zorg ervoor dat u uw bedrijfssite goed kent. Het is bijvoorbeeld niet zinvol om u bij de bepaling van de verwachte maandpiek te baseren op zomermaanden waarin uw airco systemen tijdelijk buiten gebruik waren.

2) Simuleer toegangsvermogen

 • Indien u een te lage waarde ingeeft, zal u geruime tijd een impact voelen (overschrijding)
 • Het is aanbevolen om, indien u niet zeker bent van de waarde die u invult, een zekere marge in te bouwen.
 • Hiernaast voert u beter een hoger toegangsvermogen in dan een (duur) overschrijdingstarief te moeten betalen.
 • Opgelet: indien u het toegangsvermogen verhoogt, kan u deze tijdens de komende 12 maanden niet meer verlagen! Verhogen is wel nog mogelijk.
 • Een correct toegangsvermogen helpt Fluvius om het net te dimensioneren.

3) Totale impact

 • Dit is de kost die u idealiter kan minimaliseren
 • Opgelet: het toegangsvermogen moet vóór 1 januari 2023 ingegeven zijn via mijn.fluvius.be/netkosten. Doet u dat niet, wordt de jaarpiek 2022 als toegangsvermogen ingesteld en riskeert u een hogere kans op overschrijding.

Tenslotte vindt u op de website van Fluvius bijkomende handleidingen en veelgestelde vragen over de aanpassing van het toegangsvermogen van uw onderneming.