Skip to main content

De Europese Commissie heeft de finale versie van REPowerEU gepresenteerd: een plan van aanpak om afhankelijkheid van Russische brandstoffen te verminderen en over 600 gigawattpiek zonnepanelen te beschikken in 2030.

 

Als onderdeel van het REPowerEU-plan heeft de Europese Commissie nu eens reeks maatregelen en onderliggende wetsvoorstellen gepresenteerd om niet alleen het energiegebruik terug te dringen, maar om ook de opwek van hernieuwbare energie te versnellen. Tussen nu en 2027 is voor de extra investeringen die de Europese Commissie voor ogen heeft een bedrag van 210 miljard euro nodig.

 

Van 40 naar 45  procent

De belangrijkste Europese doelstelling voor 2030 is het verhogen van het aandeel hernieuwbare energiebronnen van 40 naar 45 procent in het kader van het Fit for 55-pakket. Door deze algemene verhoogde ambitie vast te stellen, wordt het kader gecreëerd voor andere initiatieven, waaronder waaronder een specifieke Europese strategie voor zonne-energie (red. de EU Solar Energy Strategy) om de geïnstalleerde capaciteit aan zonnepanelen tegen 2025 te verdubbelen tot 320 wattpiek en tegen 2030 tot 600 gigawattpiek. In 2027 moet zonnepanelen het Europese gasverbruik al met 9 miljard kubieke meter terugdringen.
Het 2030-doel ligt overigens 100 gigawattpiek hoger dan persbureaus Bloomberg en Reuters afgelopen week onthulden op basis van Europese bronnen. Het totale Europese doel voor hernieuwbare energie was als onderdeel van het vorig jaar zomer gepresenteerde Fit for 55-pakket nog vastgesteld op 1.067 gigawatt(piek), maar wordt onder de vlag van REPowerEU nu verhoogd naar 1.236 gigawatt(piek). Bovendien moet een Hydrogen Accelerator ervoor zorgen dat Europa in 2030 jaarlijks 10 miljoen ton groene waterstof produceert en in staat is om nog eens 10 miljoen ton import groene waterstof te importeren.

 

Verplicht op daken

Een ander initiatief dat  is  het European Solar Rooftops Initiative met een wettelijke verplichting om zonnepanelen te installeren op nieuwe openbare en commerciële gebouwen en nieuwe woongebouwen. Deze verplichting zal in fase ingevoerd worden.
Ook gaat de Europese Commissie trage en complexe vergunningstrajecten voor grote hernieuwbare-energieprojecten aanpakken en de richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive) wijzigen om hernieuwbare energie te erkennen als een ‘hoger openbaar belang’. Verder wil de Europese Commissie het inzettempo van warmtepompen verdubbelen, om binnen 5 jaar over 10 miljoen warmtepompen te beschikken, en maatregelen nemen om geothermie en thermische zonne-energie (red. zonnewarmte) te integreren in gemoderniseerde stads- en gemeentelijke verwarmingssystemen.

Industrie en personeel

Een ander onderdeel van REPowerEU is de EU Solar PV Industry Alliance die de Europese productie van zonnepanelen en andere componenten in ere moet herstellen.
Via het EU large-scale skills partnership wil de Europese Commissie regeringen en onderwijsinstellingen samen laten werken aan het opleiden van werknemers voor de zonne-energiesector en tegelijkertijd lokale banen creëren.

Bron: Solarmagazine.nl, 18 mei 2022

Leave a Reply