Skip to main content

Als pionier in de zonnepanelensector zoekt Futech voortdurend naar oplossingen om onze duurzame producten nog duurzamer te maken. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor circulariteit.
Zo maakt Futech deel uit van het Horizon 2020 Circusol project dat onderzoek doet naar de financiële en technische haalbaarheid van het hergebruik van zonnepanelen en batterijopslagsystemen.
In het kader van dit project brengt Futech samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in kaart wat er nodig is om de installatie van zonnepanelen verder te stimuleren. Om deze grootschalige bevraging te laten slagen hebben we ook uw mening nodig.

Pakket LED-lampen

Mogen we u daarom vriendelijk verzoeken om 10 minuten tijd vrij te maken om deel te nemen aan onze bevraging? Als deelnemer maakt u kans op een pakket van zes LED-lampen (E27-fitting).
Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
Rechtstreekse deelnamelink: https://nl.surveymonkey.com/r/CircusolFutech

Vul de bevraging volledig in en maak kans op een pakket LED-lampen!

Leave a Reply