Skip to main content

Zonnepanelen zullen in de nabije toekomst een verplichting worden voor heel wat gebouwen. Dat werd recent beslist door de Vlaamse regering en de Europese energieministers van de Raad van de Europese Unie. Wij vertellen u alles wat u moet weten over deze verplichting, en vooral hoe Futech u hierbij kan helpen!

Concreet zijn de energieministers van de Europese Unie tot een akkoord gekomen om de Energy Performance of Buildings Directive (de EPBD-richtlijn) te herzien. De ministers kwamen gezamenlijk tot één belangrijke doelstelling: Alle nieuwe gebouwen moeten tegen 2030 emissievrij zijn. Bestaande gebouwen hebben nog tot 2050 om dat doel te bereiken. De herziening van de EPBD-richtlijn is onderdeel van het ‘Fit for 55’-pakket, waar sinds vorige zomer over onderhandeld wordt. Alvorens deze herziening formeel wordt aangenomen door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, moeten de twee Europese instellingen wel nog tot een politiek akkoord komen. Maar dat betekent niet dat er nog geen concrete plannen zijn…

‘Zonneklaar’ over 7 jaar…

De ministers van de Europese Unie dat nieuwe gebouwen in de toekomst ‘zonneklaar’ ontworpen moeten worden. Dat betekent dat het gebouw geschikt moet zijn voor de installatie van zonnepanelen. Voor nieuwe overheidsgebouwen en gebouwen die niet voor bewoning bestemd zijn (denk maar aan kantoren), zijn de ministers nog strenger: zonnepanelen worden verplicht voor gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 vierkante meter. En dat uiterlijk op 31 december 2026. Diezelfde verplichting geldt ook voor alle nieuwbouwwoningen op 31 december 2029. 

Vlaanderen boven

De beslissing van de Vlaamse regering ligt hiermee in lijn. In Vlaanderen werd besloten om de installatie van zonnepanelen te verplichten voor bedrijven met een groot stroomverbruik en voor publieke organisaties. Hebt u of werkt u in een bedrijf dat veel verbruikt? Dan kan het dus zijn dat zonnepanelen voor jou binnenkort verplicht worden!

Op advies van de Vlaamse energieregulator VREG, de Vlaamse Toezichtscommissie en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) heeft de regering besloten om deze verplichting te doen gelden voor bedrijven met een stroomverbruik van meer dan 1 gigawattuur (gemeten in 2021). Concreet vallen zo’n 2500 Vlaamse bedrijven onder deze regeling. Deze bedrijven zouden ten laatste op 30 juni 2025 gebruik moeten maken van hernieuwbare energie. 

Overheden en publieke organisaties zullen verwacht worden te investeren in een zonnepaneleninstallatie als zij een jaarlijks bruto-afname hadden van meer dan 250 megawattuur in 2021. 

Hoe kan Futech u ontzorgen?

Futech is een expert in het plaatsen van zonnepanelen, en meer specifiek in de industriële sector. Wij geloven dat een zonnepanelenproject voor bedrijven niet alleen interessant is om te voldoen aan deze verplichting, maar ook energiebesparend kan werken. Daar komt ook nog eens bij dat uw organisatie milieubewuster wordt, wat beter is voor het klimaat en de maatschappij. 

Futech werkt vanuit een ingenieursbenadering, waardoor kwaliteit voor ons op de eerste plaats komt. We werken enkel met de meest kwaliteitsvolle materialen en bieden een volledige service van A tot Z! 

Voldoen aan de verplichting, zonder investering? Bekijk dan zeker eens onze huurformule voor bedrijven! Hierbij wordt de installatie gratis geplaatst, en geniet u 20 jaar lang van een vaste energieprijs.