Skip to main content

Op 1 juli werd persoon-aan-persoonverkoop van overtollige zonne-energie mogelijk tussen particulieren. Concreet wil dit zeggen dat partij 1 zijn overtollige zonne-energie verkoopt aan partij 2, bijvoorbeeld een buur, familielid of vriend/kennis.

Om een dergelijke constructie op te zetten dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 • Beide partijen moeten beschikken over een digitale meter (of AMR-meter). Deze kan aangevraagd worden voor 88 euro.
 • Elke deelnemer heeft individuele aansluiting op het Fluvius-net met een individuele meter
 • Beide partijen hebben dezelfde energieleverancier voor elektriciteit  (deze voorwaarde vervalt op 1 januari 2023)
 • Voor elke deelnemer met een digitale meter is meetregime 3 (SMR3) geactiveerd bij de energieleverancier. De deelnemer moet dit aanvragen via de klantendienst van zijn leverancier.
 • Het aantal deelnemers bij een persoon-aan-persoonverkoop is exact twee. Er is minstens één energiedeler en minstens één ontvanger: er kan dus in beide richtingen gedeeld worden.

Activeren in Mijn Fluvius portaal

Fluvius is verantwoordelijk voor de doorstroom van informatie. De persoon-aan-persoonverkoop meldt u bij Fluvius via mijn.fluvius.be/energiedelen. Daarbij geeft u de EAN-nummers van beide deelnemers door en ook de prijs per kWh die is afgesproken. U kan zowel de stroom gratis weggeven als een prijs per kWh afspreken. Fluvius deelt dan deze informatie aan de energieleveranciers in kwestie, die dit dan kunnen verrekenen in de energiefactuur van beide partijen.
Logischerwijze zal de verkoper van overtollige zonne-energie dit doen aan een prijs tussen de vergoeding voor injectie en de prijs van afname. Vandaag bedraagt de vergoeding voor injectie gemiddeld ongeveer 20 eurocent per kWh. Meer informatie rond prijzen en tarieven vindt u op vtest.vreg.be .

Hoe werkt het in de praktijk?

Een medewerker van Futech nam de proef op de som door een persoon-aan-persoonverkoop constructie op te zetten tussen een gezin met een digitale meter en zonnepanelen en een gezin zonder zonnepanelen met digitale meter. Het gezin met zonnepanelen treedt op als energiedeler, het andere gezin als ontvanger. Beide gezinnen hebben een individuele aansluiting op het Fluvius-net (individuele meter) en hebben dezelfde energieleverancier.
Op deze manier wordt dus voldaan aan hoger vernoemde voorwaarden:

 • Beide partijen moeten beschikken over een digitale meter (of AMR-meter). 
 • Elke deelnemer heeft individuele aansluiting op het Fluvius-net met een individuele meter
 • Beide partijen hebben zelfde energieleverancier voor elektriciteit 
 • Het aantal deelnemers bij een persoon-aan-persoonverkoop is exact twee. Er is minstens één energiedeler en minstens één ontvanger: er kan dus in beide richtingen gedeeld worden.

In wat volgt beschrijven we het stappenplan voor het activeren van een persoon-aan-persoonverkoop constructie tussen beide gezinnen.
STAP 1: aanmelden in Mijn Fluvius
Allereerst dient u zich via volgende link aan te melden in het Mijn Fluvius portaal: mijn.fluvius.be/energiedelen .
Selecteer vervolgens ‘Nieuwe energiegemeenschap melden’

STAP 2: EAN-codes koppelen
Om verder te gaan heeft u de EAN-code voor elektriciteit nodig van elke deelnemer aan de persoon-aan-persoonverkoop.  De EAN-code is een 18-cijferige code en begint met 5414. U kan deze code terugvinden op uw digitale meter of elektriciteitsfactuur. Verder moet het ook duidelijk zijn welke deelnemer injecteerder (energiedeler) en/of afnemer (ontvanger) is. Selecteer vervolgens ‘ga verder’.

Geef vervolgens aan welk type gemeenschap u wilt melden. Kies hier voor ‘persoon-aan-persoon’ en selecteer ‘Ga verder’.

Geef vervolgens de EAN-codes in van de twee partijen die deel uitmaken van de persoon-aan-persoonsverkoop constructie.
Opgelet: voor deze specifieke case blijkt nog niet voldaan aan onderstaande voorwaarde die een vereiste is om de persoon-aan-persoonverkoop constructie te activeren (zie melding ‘Voor deze EAN-code is er geen energiecontract met meetregime 3.’):

 • Voor elke deelnemer met een digitale meter is meetregime 3 (SMR3) geactiveerd bij de energieleverancier. De deelnemer moet dit aanvragen via de klantendienst van zijn leverancier.


STAP 3: neem contact op met uw elektriciteitsleverancier

Om meetregime 3 (SMR3) van de digitale meter te activeren nam de medewerker van Futech contact op met de energieleverancier van beide gezinnen.
Deze gaf aan dat het vandaag nog niet mogelijk is om meetregime 3 te activeren. Wel beloofde deze dat het vanaf augustus 2022 mogelijk zal worden om meetregime 3 te activeren via de energieleverancier.
Bijkomend voegde de energieleverancier  nog een aantal extra voorwaarden toe waaraan voldaan dient te worden voor persoon-aan-persoon verkoop:

 • Beide partijen moeten over een variabel elektriciteitscontract beschikken
 • Persoon-aan-persoonverkoop kan enkel bij decentrale productie door middel van zonne-energie, niet bij windenergie

Futech zal bovenstaande procedure in augustus 2022 hernemen, van zodra het mogelijk wordt om via de bewuste energieleverancier meetregime 3 (SMR3) bij zowel de energiedeler als de ontvanger te activeren.

Bron: Nieuwsflits PV-Vlaanderen, 11 juli 2022

Leave a Reply