Skip to main content

De Vlaamse regering heeft de intentie om de eerste call voor PV-installaties groter dan 40 kW tot 2 MW te openen op 1 april 2021. Het Besluit tot het invoeren van dit nieuwe steunprogramma treedt in werking op de dag dat de eerste call opent. Voor de nieuwe zonnepanelen vervangt de call het systeem van groene stroomcertificaten. 
In wat volgt worden de overgangsmaatregelen beschreven voor de installaties die binnen dit segment vallen.

Installaties met omvormervermogen groter dan 40 kW t.e.m. 750 kW

Deze Installaties met omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 750 kW (representatieve projectcategorieën 2a t.e.m. 3b van het certificatensysteem) kunnen in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten als hun startdatum voor 1 juni 2021 valt. Hierbij wordt dus een twee maand overgangsperiode ingevoerd vanaf de start van het call systeem.
De startdatum bepaalt, samen met de projectcategorie, de bandingfactor voor de installatie. Bij een project dat geen vergunning nodig heeft, is de startdatum de datum van indienstname (AREI-keuring). Voor projecten die vergunningsplichtig zijn wordt de startdatum gelijk gesteld aan de datum waarop een aanvraag voor toekenning van certificaten voor het project werd ingediend ofwel de datum waarop het project haar vergunning heeft bekomen, indien deze datum later valt dan de datum waarop de certificaten (principe)aanvraag werd ingediend. Deze startdatum is 12 maand geldig. Dit betekent dat men 12 maand heeft om dit project te realiseren.
Vanaf 1 juni 2021 vervallen deze projectcategorieën en kan er geen startdatum meer aangevraagd worden. De investeringssteun binnen de call mag nooit gecumuleerd worden met groenestroomcertificaten of enige andere investeringssteun.
Volgens sectorfederatie PV Vlaanderen zou er voor een uitbreiding wel ingediend mogen worden op de call, na plaatsing van de installatie via groene stroomcertificaten. De aanmelding van de installatie bij Fluvius moet wel verwerkt zijn op het moment dat op de daaropvolgende call ingediend kan worden.

Groter dan 750 kW tot en met 2MW of categorie 6

Deze PV-installaties groter dan 750 kW tot en met 2MW (projectspecifieke categorie 0/1) of behorend tot projectspecifieke categorie 6 (projecten met een directe lijn die de eigen site overschrijdt en een vermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW) moeten voor 1 april 2021 al een principeaanvraag of definitieve aanvraag hebben ingediend om nog recht te hebben op groenestroomcertificaten. De geldigheidsperiode van deze startdatum is eveneens 12 maand.
Deze projecten kunnen enkel deelnemen aan de call als ze eerst uitdrukkelijk afstand doen van hun recht op groenestroomcertificaten op grond van een verkregen bandingfactor, of indien de principeaanvraag of definitieve aanvraag voor projectspecifieke steun wordt ingetrokken. Aanvragen vanaf 1 april 2021 vallen onder de nieuwe steunregeling.
Opgelet: pas na het goedkeuren van de aanvraag binnen de call groene stroom kunnen onomkeerbare contractuele verbintenissen worden aangegaan.
Bron: Nieuwsflits PV Vlaanderen 2021/5
[/vc_column_text][/vc_row]

Maak kennis met onze formules voor bedrijven en vraag uw offerte aan!

Leave a Reply