Skip to main content

Vlaamse gezinnen hebben in de eerste 2 maanden van het kalenderjaar ruim 40 procent meer zonnepanelen geïnstalleerd. Dat meldt Solar Magazine op basis van cijfers van het VEKA.

Uit de nieuwste cijfers van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) blijkt dat in januari en februari 7.934 gezinnen zonnepanelen installeerden. Dat is 16 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Het daarmee gemoeide omvormervermogen van 37,46 megawatt is maar liefst 41 procent hoger dan in dezelfde periode in 2022.

Voorlopige cijfers

De daadwerkelijke groei zal nog hoger zijn, omdat de cijfers voor 2022 vrijwel definitief zijn, terwijl die voor 2023 voorlopig zijn en nog naar boven bijgesteld zullen worden.

Verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid.

16 procent meer installaties

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 16 procent is gestegen.

Grootte systeem (aantal installaties) 2022 2023 groei
Kleiner dan 10 kilowatt 6.814 7.934 +16 procent
10 tot 40 kilowatt 26 3 -88 procent
40 tot 250 kilowatt 26 2 -92 procent
250 tot 750 kilowatt 2 -100 procent
Groter dan 750 kilowatt 1 -100 procent
Totaal 6.869 7.939 +16 procent

17 procent meer vermogen

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 17 procent is gegroeid. Deze steeds grotere groei is vrijwel in zijn geheel toe te schrijven aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 41 procent meer vermogen verwelkomde. In alle segmenten van de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is in de voorlopige cijfers sprake van een krimp.

Grootte systeem (vermogen in megawatt) 2022 2023 groei
Kleiner dan 10 kilowatt 26,59 37,46 +41 procent
10 tot 40 kilowatt 0,57 0,05 -91 procent
40 tot 250 kilowatt 2,57 0,33 -87 procent
250 tot 750 kilowatt 0,71 -100 procent
Groter dan 750 kilowatt 1,99 -100 procent
Totaal 32,43 37,84 +17 procent

Ruim 5 gigawatt

In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per eind februari 2023 over 5.040,19 megawatt aan pv-systemen. Daarbij gaat het om 762.491 zonnepaneelinstallaties.

Vermogen PV evolutie

Bron: Solarmagazine.nl, 1 april 2023

Interesse in zonnepanelen ? Ontdek onze formules!