Skip to main content

De Belgische zonne-energiesector wil dat de nationale regering de ambitie voor hernieuwbare energie naar boven bijstelt. De sector wil dat er jaarlijks 1.000 megawattpiek aan zonnepanelen wordt geïnstalleerd.
Edora, ODE Vlaanderen, Becquerel Institute, APERe en Techlink organiseerden in oktober voor de tweede keer de Belgian Solar Day. Daar riepen de organisaties de nationale overheid op om meer ambitie te tonen. “Om de geïnstalleerde capaciteit aanzienlijk te verhogen en de belangrijke rol van zonnepanelen voor onze elektriciteitsvoorziening te behouden, verwachten we van de overheid voldoende en passende signalen”, aldus de stakeholders.

Nationaal energie- en klimaatplan

De organisaties pleiten onder meer voor het valoriseren van elektriciteit die burgers en bedrijven opwekken en invoeden op het elektriciteitsnet. Naast de digitale meter pleit men voor het invoeren van netwerktarieven die lokale gelijktijdigheid stimuleren (red. het samenvallen van productie en verbruik).
“Het ontwerp van het nationale energie- en klimaatplan voorziet een doelstelling van 18 procent hernieuwbare energie in het Belgische energieverbruik”, schrijven de organisaties. “De Europese Commissie vraagt een aanzienlijke verhoging van deze doelstelling tot 25 procent. De PV-sector is klaar om de uitdaging aan te gaan en roept België, via de verschillende regionale overheden, op om de ambitie te verhogen met een jaarlijks bijkomend vermogen van 1.000 megawattpiek.”

Energiegemeenschappen

Europa vraagt volgens de organisaties de Belgische overheid ook om energiegemeenschappen mogelijk te maken. “Het delen van energie tussen deelnemers uit deze gemeenschappen is een kans om meer en meer hernieuwbare energie te installeren terwijl toch de lokale congestie beperkt wordt en onnodige versterkingen van het elektriciteitsnet vermeden worden. Dit door het verhogen van de gelijktijdigheid tussen productie en lokaal verbruik door deze gemeenschappen. De PV-sector speelt dus een cruciale rol in het koolstofvrij maken van ons energiesysteem en in het garanderen van onze bevoorradingszekerheid in combinatie met andere hernieuwbare-energiebronnen in België.”
Blog: Solarmagazine.nl

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply