Skip to main content

50 procent van de Belgen gelooft dat klimaatbeleid een bron is van economische groei en 52 procent van de Belgen verwacht dat klimaatmaatregelen hun levenskwaliteit zullen verhogen.

Tegelijkertijd vreest 23 procent van de Belgen zijn baan te kunnen verliezen doordat hij niet compatibel zou blijken met de nood om de klimaatverandering tegen te gaan. Dat zijn de voornaamste conclusies van de Klimaatenquête van de Europese Investeringsbank.
De Belgen zijn dus verdeeld over de vraag of de groene transitie een bron van economische groei zal worden. Slechts de helft gelooft dat dit zo zal zijn, ten opzichte van een gemiddelde van 56 procent voor alle EU-inwoners samen.

Verhuizen

Een kleine meerderheid van 52 procent denkt dat hun levenskwaliteit zal verbeteren, met een verhoogd comfort in hun dagelijks leven en een positieve impact op hun voeding of gezondheid. Verder verwacht zowat 65 procent van de Belgen dat hun koopkracht zal dalen naarmate de groene transitie zich doorzet.
31 procent van de Belgen houdt er rekening mee in de toekomst mogelijk te moeten verhuizen naar een andere streek of een ander land door toedoen van de klimaatverandering. Bij de jongere generatie – 20- tot 29-jarigen – is dat zelfs 55 procent.

Onder controle

Volgens de Belgen zullen de uitdagingen als gevolg van de klimaatverandering van blijvende aard zijn. Ruim 1 op de 5 Belgen – 22 procent – is van mening dat de klimaatnoodtoestand tegen 2050 onder controle zal zijn, terwijl 74 procent denkt dat er tegen die tijd nog altijd een ernstig probleem zal zijn.

Veranderende levensstijl

De Belgen zijn zich bewust van de noodzaak van gedragswijzigingen in de strijd tegen de klimaatverandering. 28 procent van de respondenten denkt dat de meeste mensen over 20 jaar geen auto meer zullen bezitten en 58 procent denkt dat de meeste mensen te zijner tijd zullen telewerken om op die manier bij te dragen aan de klimaatactie. 52 procent verwacht dat aan elke burger een energiequotum zal worden toegekend.
Bron: Solarmagazine.nl, 23 maart 2022

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply