Skip to main content

De premie voor thuisbatterijen moest tot op heden aangevraagd worden bij de Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Dit zal vanaf januari 2023 veranderen. Dan moet de premie aangevraagd worden bij de netbeheerder Fluvius. PV-premies moesten al aangevraagd worden bij Fluvius.

Premiehoogte thuisbatterij

De premiehoogte werd ook vastgelegd voor de komende jaren. Dit bedrag wordt fors afgebouwd tegen 2025. Bovendien zal er vanaf 2023 enkel voor de eerste 6 kWh steun zijn. Dit jaar kan men hier nog een premie voor ontvangen van €150/kWh. Er was al reeds geen bijkomende steun meer vanaf 9 kWh.
Tot en met 4 kWh is de premiehoogte in 2022 €225/kWh, in 2023 €150/kWh en in 2024 €75/kWh. De premie van 4 tot 6 kWh wordt afgebouwd als volgt: in 2022 bedraagt deze €187,5/kWh, in 2023 €125/kWh en in 2024 €62,5/kWh. Vanaf 2025 worden er geen premies meer gegeven.

Voorwaarden premie thuisbatterij

Ten eerste geldt de premie enkel voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen) en niet voor organisaties of vennootschappen.

Ten tweede komen zowel bestaande als nieuwe gebouwen in aanmerking voor de premie. Sinds dit jaar wordt de premiehoogte en premievoorwaarden bepaald door de datum van indienstname (AREI-keuringsdatum). Het volledig premiedossier moet ingediend worden binnen de 9 maanden na de indienstname.

Ten derde moet de hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. Ten vierde is moet de thuisbatterij aangemeld zijn bij netbeheerder Fluvius.

De andere voorwaarden kan u terugvinden op:Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie | Vlaanderen.be.

Premie sturing elektrische warmte

Er werd ook gemeld dat de premie sturing elektrische warmte wordt verlengd tot eind 2024. De voorwaarden van deze premie kan u raadplegen op: Premie voor sturingsapparaat voor elektrische warmte in gebouwen | Vlaanderen.be. Deze aanvraag moet ook ingediend worden bij Fluvius. Dit kan u doen via de volgende link: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/sturing-elektrische-warmte.

Bron: Nieuwsflits PV Vlaanderen, 18 juli 2022.

Leave a Reply