Skip to main content

In de eerste 1,5 maand dat Vlamingen compensatie kunnen aanvragen voor het uitvallen van hun omvormers, hebben 454 eigenaren van zonnepanelen dat ook daadwerkelijk gedaan. Dat blijkt uit cijfers van Fluvius.

Chris Janssens had in het Vlaams Parlement vragen gesteld aan minister Zuhal Demir van Energie over het aantal aanvragen voor compensatie. Er zijn volgens de minister nog geen compensatiepremies geweigerd en de ontvangen aanvragen worden op dit moment nog geanalyseerd. Demir meldt dat elke aanvrager uiterlijk 30 november feedback krijgt en indien hij daar recht op heeft een compensatiepremie ontvangt.

7,50 euro

Netbeheerder Fluvius startte half juli met het compenseren van Vlamingen die kampen met een uitvallende omvormer van zonnepanelen door overbelasting van het stroomnet. Mits het probleem niet binnen 90 dagen is opgelost, bedraagt de forfaitaire compensatie voor dit jaar 7,50 euro per kilovoltampère omvormervermogen.

Aantal klachten loopt verder op

Vorig jaar ontving Fluvius 2.564 klachten over uitvallende omvormers van zonnepanelen. De eerste 6 maanden van dit jaar waren dat er 1.511 – waarvan bij 1.305 storingen de oorzaak bij het stroomnet lag – en uit de antwoorden van minister Demir blijkt dat het aantal klachten in juli en augustus is opgelopen tot 1.850 stuks.

Regio’s Aantal klachten uitvallende omvormers Oorzaak
binneninstallatie
Oorzaak stroomnet
Antwerpen 20 1 19
Brugge-Middenkust 64 10 54
Hageland-Dijle 201 18 183
Ijzer-Mandel 85 11 74
Kempen 128 29 99
Leie-Schelde 153 15 138
Mechelen 159 31 128
Schelde-Lieve 93 27 66
Schelde-Waas 107 10 97
Zenne-Dender 174 43 131
Limburg Noord 435 25 410
Limburg Zuid 231 39 192
Totaal 1.850 259 1.591

1.591 van deze klachten waren, zoals blijkt uit bovenstaande tabel, te wijten aan overspanning op het stroomnet. 259 klachten waren niet te wijten aan overspanning op het elektriciteitsnet; daar lag de oorzaak bij de binneninstallatie. Janssens benadrukt dat het aantal klachten te hoog is. ‘Zeker nu gezinnen aangespoord worden om zonnepanelen te leggen om de torenhoge energiefactuur te drukken, is dit extra pijnlijk.’

Te laag aantal aanvragen

De parlementariër stelt verder dat te weinig Vlamingen de weg naar de compensatiepremie weten te vinden. Volgens hem ligt de oorzaak voor het geringe aantal aanvragen bij de beperkte premie en de lange termijn waarbinnen het probleem nog opgelost kan worden zonder dat er compensatie betaald moet worden. ‘Die premie is te laag: voor een gemiddelde installatie met een omvormer van 4 kilovoltampère bedraagt de vergoeding amper 30 euro. Bovendien is een termijn van 90 dagen waarbinnen het probleem opgelost moet worden erg lang. Zo vallen heel wat huishoudens die wel degelijk schade ondervinden buiten de boot.’

Volgens de Vlaams Belang-fractieleider moet er dan ook dringend werk gemaakt worden van een structurele oplossing voor het probleem. ‘Mensen met zonnepanelen werden al eens bedot door de Vlaamse regering door het wegvallen van de terugdraaiende teller. Wij verwachten van de minister dat ze bij Fluvius aandringt op een prioritaire behandeling van het probleem van de uitvallende omvormers.’

Bron: Solarmagazine.nl, 28 december 2022