Skip to main content

Uit onderzoek van transmissienetbeheerder Elia kan het kiezen voor een slimme laadoplossing voor uw elektrisch voertuig uw jaarlijkse kost met 15 à 30% verlagen. Bovendien leidt slim laden tot een extra verlaging van de CO2-uitstoot met 5 tot 10%.
Slim laden verschuift het merendeel van de laadtijd van elektrische voertuigen naar periodes waarin de elektriciteitsprijzen lager zijn. Hierdoor worden de effecten van ongecoördineerd laden tijdens de avondpiek vermeden. Zoals blijkt uit de onderstaande cijfers (voor 1,5 miljoen EV in België en 10 miljoen EV in tegen 2030), zijn die periodes (gemiddeld) ’s nachts, wanneer de elektriciteitsvraag laag is (belasting toename van 7-10%), of overdag, wanneer er een groot aandeel hernieuwbare energie (zonne-energie) in het systeem zit (belasting toename van 8%). Tijdens het slim laden wordt er (gemiddeld) bijna geen extra EV-belasting toegevoegd aan de normale avondpiek (tussen 18 en 20 uur).
Slim laden grafiek Elia

De voordelen van slim laden voor EV rijders

Een EV staat meer dan 90% van de dag stil, terwijl de batterij doorgaans slechts twee uur moet worden opgeladen. Dat schept kansen om het laadproces te optimaliseren. Het maakt het mogelijk om het opladen uit te stellen tot een later tijdstip of zelfs de volgende dag, als de resterende batterijcapaciteit nog volstaat voor de geplande ritten voor de volgende dag. Al die elementen samen bieden EV-rijders veel mogelijkheden om hun laadgedrag te optimaliseren en zo hun elektriciteitsfactuur te verlagen.
Uit onze onderzoeken van Elia blijkt dat de jaarlijkse elektriciteitskosten voor verbruikers in 2030 tussen de 30 en 55 euro zullen dalen als we slim gaan laden. Dat is een verlaging van 15 tot 30% van de jaarlijkse elektriciteitskosten.
Bovendien leidt slim laden tot een extra verlaging van de CO2-uitstoot met 5 tot 10%. Dit komt bovenop de 70% CO2-verlaging (levenscyclus) door over te schakelen van diesel- of benzinevoertuigen naar elektrische voertuigen (volgens een studie van Transport & Environment in april 2020).

De voordelen van slim laden voor het systeem

Het prijsgedreven verschuiven van de elektriciteitsvraag van EV creëert ook voordelen voor het energiesysteem. Een eerste en zeer belangrijk effect is de afname van de periodes met een overaanbod van hernieuwbare energie (waarbij de productie van hernieuwbare energie wordt verlaagd omdat er onvoldoende vraag is naar elektriciteit).
Door het oplaadmoment te verschuiven naar periodes met veel zonne- of windenergie laten onze simulaties zien dat het volume van hernieuwbare energie dat normaal verloren zou gaan, met 1,4 tot 1,7 TWh verminderd wordt. Dit is het equivalent van het jaarverbruik van
600.000 elektrische voertuigen in 2030.
Slim laden stemt de piekbelasting van het energiesysteem ook beter af op de productie van hernieuwbare energie (wind en zon). Hierdoor is er minder thermische opwekking nodig in piekperiodes.
Beide effecten maken dat slim laden van EV in België en Duitsland de totale CO2-uitstoot in het energiesysteem in 2030 met ruim 600.000 ton per jaar terugdringt. Dat is het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van 300.000 traditionele voertuigen.
Tot slot zal slim laden van 11,5 miljoen EV in België en Duitsland in 2030 jaarlijks ongeveer 500 miljoen extra maatschappelijke welvaart opleveren. Dit wordt verklaard door de verlaging van de werkingskosten van het elektriciteitssysteem. De reden hiervoor is dat de piekbelasting beter is afgestemd op de productie van hernieuwbare energie, waardoor minder andere (vaak duurdere) productiemiddelen moeten worden geactiveerd om de pieken te dekken.
Bron: Visienota Elia e-mobiliteit, 20 november 2020

Maak kennis met onze iLucharge oplossing!

Join the discussion One Comment

  • Markske schreef:

    Dit standpunt staat haaks op wat de VREG voor de DNB’s heeft uitgevonden: het capaciteitstarief.
    Wanneer er veel zon en wind is zou je denken goedkope stroom. Ik ga snel en véél opladen (à rato van 7kW, 11kW of zelfs 20kW) echter door die snelheid te gebruiken zal je niet minder maar net meer betalen maar dan aan de DNB onder capaciteitstarief. Dus in plaats van goedkoop zal t duurkoop zijn.

Leave a Reply