Skip to main content

De federale onderdelen van de energiefactuur stijgen, de Vlaamse onderdelen dalen. Dat is de voornaamste conclusie uit een nieuwe studie in gezamenlijke opdracht van de 4 energieregulatoren in België.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir herhaalt haar oproep aan de federale regering om het Vlaamse voorbeeld te volgen en zo weinig mogelijk kosten in de energiefactuur door te rekenen. “Sinds mijn aantreden heb ik al duidelijk gemaakt dat het gedaan moet zijn met allerlei zaken die er niet in thuishoren weg te moffelen in de elektriciteitsfactuur en door te rekenen aan de gezinnen en de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Die fout uit het verleden heeft de energiefactuur immers aanzienlijk doen toenemen de laatste 15 jaar en blijft ons helaas nog achtervolgen tot 2030.”

Vlaamse trendbreuk

Vlaanderen heeft een belangrijke trendbreuk gerealiseerd, die de elektriciteitsfactuur ontlast. Demir hierover:  “De steunhoogte voor hernieuwbare energie werd afgebouwd, nieuw beleid zoals de nieuwe premie voor kleine installaties met zonnepanelen wordt niet via de factuur gefinancierd en de kosten voor openbare verlichting verdwijnen vanaf 1 januari 2022 uit de factuur. Ook de retroactieve investeringspremie voor eigenaren van zonnepanelen na het arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller wordt niet via de elektriciteitsfactuur gefinancierd. Dit alles doen we zodat de Vlaamse componenten van de energiefactuur niet zouden toenemen en ons tientallen jaren blijven achtervolgen op hoog niveau, zoals de 20 miljard euro groenestroomcertificaten die we op dit moment nog steeds afbetalen tot 2030.”

Federale ondersteuning

Hoewel het federale regeerakkoord hoopvol was, is Demir bezorgd dat de federale onderdelen nog meer de pan uit zullen rijzen. “Ik zie dat het bedrag voor de federale offshore jaar na jaar blijft stijgen: een gezin betaalde in 2008 slechts 1 euro per jaar, in 2021 zal dit gestegen zijn tot 49 euro per jaar. Ik zie ook dat de kosten van de federale ondersteuning voor de gascentrales, mogelijk enkele honderden miljoenen euro’s, volgens de huidige wetteksten volledig doorgerekend zullen worden aan alle verbruikers. Ik herhaal mijn oproep aan de federale regering om het Vlaamse voorbeeld te volgen en zo weinig mogelijk kosten in de energiefactuur door te rekenen.”
Bron: Solarmagazine, 18 mei 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply