Skip to main content

Installateurskoepel Nelectra heeft steun uitgesproken voor het verzoek van de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) om invoering van het capaciteitstarief in Vlaanderen uit te stellen.

FEBEG riep de Vlaamse energieregulator deze week op om de invoering van het capaciteitstarief te verschuiven naar 1 juli 2023.

Invoering kort dag

‘We waren eerder voorstander van uitstel, want het is al geruime tijd duidelijk dat de invoering op 1 juli 2022 kort dag is, ook voor onze elektrotechnische installateurs’, aldus Nelectra. ‘We zijn ervan overtuigd dat het capaciteitstarief opportuniteiten met zich meebrengt op het vlak van sturing en energiebeheersystemen, maar anderzijds wensen we eerst nog antwoorden te krijgen op heel wat vragen, zoals de mogelijk negatieve impact op onder andere thermische opslag in het algemeen.’

Onopgeloste vragen

Nelectra’s werkgroepen ‘capaciteitstarief’ en ‘installatie’ hebben in de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met de VREG en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en daarbij is de impact van de nieuwe tariefmethodologie uitgebreid tegen het licht gehouden.
‘Hierbij kwamen veel onduidelijkheden en onopgeloste vragen naar boven’, aldus Nelectra. ‘Vooral door het gebrek aan correcte cijfers in verband met de berekening van het capaciteitstarief. Op onze vragen kregen we tot op de dag van vandaag nog geen afdoende antwoord. Bij de introductie van een nieuw tarief dat een vijfde van de totale elektriciteitsfactuur uitmaakt, de nettarieven vervangt en de berekening voortaan maakt op basis van de netcapaciteit en niet meer op basis van de afname vinden we dat de gevolgen voor alle gebruikers vooraf met duidelijke cijfers in kaart moeten zijn gebracht.’

Warmtepompen en zonnepanelen

Nelectra stelt dat elektrotechnische installateurs én hun klanten zich door uitstel van het capaciteitstarief ook beter kunnen voorbereiden. ‘In het huidige politieke en economische klimaat wordt er gevraagd om in te zetten op zonnepanelen en warmtepompen. Hierdoor hebben installateurs niet de tijd en consumenten vaak niet de financiële middelen om zich op korte termijn ook aan te passen aan het nieuwe capaciteitstarief. Dit tarief vraagt sturing en de installatie van energiemanagementsystemen en er is meer tijd nodig om dit goed te kunnen aanpakken en uitrollen.’
Bron: Solarmagazine.nl, 30 maart 2022

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply