Skip to main content

Zonnepanelen zorgen voor overproductie stroom en dus lagere prijzen
Onderzoek van het energiemarktonderzoeksbureau Zero Emission Solutions bewees vorig jaar reeds
dat op zonnige dagen de Belgische elektriciteitsprijzen dalen. Dit dankzij het grote vermogen aan
zonnepanelen, voornamelijk in Vlaanderen.

Zero Emission Solutions actualiseerde dit onderzoek om
na te gaan of deze tendens zich door zet. Dat blijkt inderdaad in toenemende mate.
Sinds 14 maart jongstleden genieten we in Vlaanderen van een mooie voorjaarszon. Op onderstaande
grafiek wordt aangetoond dat de Belpex Day Ahead Market prijzen tijdens de dag dalen wanneer de
zon fel schijnt. De curves in rood betreffen zonnige dagen, de blauwe lijnen betreffen ‘grijze’ dagen
Gemiddeld kan men stellen dat op zonnige dagen tussen 11 en 16 u. de stroomprijs op de dagmarkt
ongeveer 20 % lager ligt dan dezelfde uren op grijze dagen.
Op de Belpex Day Ahead Markt (spotmarkt) zijn voornamelijk grootverbruikers en stroomleveranciers
actief. Zij profiteren dus volop van het mooie weer en PV in Vlaanderen. De particuliere klant zal
eerder onrechtstreeks voordeel ondervinden.
In Vlaanderen staan nu ongeveer 180.000 fotovoltaïsche installaties, voornamelijk op daken van
woningen. Het totale opgesteld vermogen PV in België bedraagt 1.740 MegaWatt (MW) waarvan
1.542 MW in Vlaanderen (cijfers tot 1 maart 2012). Dat is evenveel vermogen als de drie oudste
kerncentrales die in 2015 stilgelegd worden (Doel 1, 2 en Tihange 1). Op ‘zonpiekmomenten’
produceren de zonnepanelen dus evenveel als die drie nucleaire reactoren.
Uitgedrukt in opgesteld vermogen per inwoner, staat Vlaanderen op de 2de plaats mondiaal. Nr. 1 is
Duitsland en ook daar was reeds eerder eenzelfde fenomeen merkbaar, zo blijkt uit een studie van het
zonne-energievakblad Photon.de van 8 maart 2012. De zonnigste uren noteren in Duitsland op de
dagmarkt zelfs nog lager dan de nachtelijke uren…
Het opgesteld vermogen aan zonne-energie in Vlaanderen compenseert evenveel CO2 als 65 % van
het totaal van alle Vlaamse bossen.
Bron : PV Vlaanderen

Leave a Reply