Skip to main content

1) Terugdraaiende teller

Particuliere installaties kleiner of gelijk aan 10 kW kunnen genieten van een terugdraaiende teller. Dit betekent dat, indien de zonnepanelen goed gedimensioneerd zijn op het verbruik, het verschil tussen de energieproductie en het energieverbruik na één jaar op 0 staat. Op deze manier bent u zelf energieproducent en wordt u volledig onafhankelijk van uw energieleverancier. Zo kan u overdag zoveel energie opwekken als u wilt en deze pas ’s nachts consumeren door middel van het principe van de terugdraaiende teller.

2) BTW percentage

Voor de installatie van zonnepanelen geldt er een BTW percentage van slechts 6%,indien de woning ouder is dan 5 jaar, wat maakt dat de totaalkost nog gedrukt kan worden.

3) Geen risico          

Vaak wordt er gespeculeerd over het al dan niet afschaffen van certificaten gedurende
de 20 jaar dat u er recht op heeft. Om u hieromtrent meer zekerheid te geven én om de 
initiële investering draagbaarder te maken, betaalt Futech u op de dag zelf, alle
certificaten uit waarop u anders 10 jaar zou moeten wachten.

Leave a Reply