Skip to main content

Diverse Franse PV-websites waarschuwen voor concrete brandrisico’s in PV-installaties met Scheuten
Multisol modules voorzien van connectiedozen van het merk Solexus.

 

Verschillende foutmeldingen zijn in Frankrijk gesignaleerd in PV-installaties die opgebouwd zijn met modules

van het merk Scheuten Multisol® (geproduceerd tussen september 2009 en oktober 2010) en voorzien van

connectiedozen van het merk Solexus.

Concreet zijn er recent twee brandgevallen geweest in mei in de Landes en eind juni in de Elzas. Daarom raden

diverse Franse PV-verenigingen dringend een preventief onderzoek aan van dergelijke installaties.

Actie van Scheuten Solar en haar opvolger

 

Ook Scheuten Solar zelf heeft voor haar failliet (in maart) op 8 februari 2012 een oproep uitgestuurd om deze

speficieke installaties te inspecteren. Een intern onderzoek concludeerde dat in de connectiedoos een DCvlamboog

kan ontstaan door een gebrekkige aansluiting van een kabel op de printplaat (Printed Circuit Board,

PCB). Deze vlamboog kan dan de connectiedoos doen smelten en eventueel een dakbrand veroorzaken.

Scheuten Solar Solutions, de nieuwe eigenaar van het merk Scheuten Solar, heeft op haar website zelf een

waarschuwing en stappenplan gepubliceerd, op deze link:

http://www.scheutensolar.fr/company/news/junction-box-failure-notification

Het gaat om modules die gefabriceerd werden door het nu failliete Scheuten Solar Holding of een van de

vroegere dochterbedrijven. Dat maakt de juridische afwikkeling van schadegevallen moeilijk, omdat

schadevergoedingen bij de curator moeten ingediend worden, zonder zekerheid van terugbetaling.

 

Daarom geeft Scheuten Solar Solar vijf stappen aan om eventuele problemen te behandelen:

1. Informatieformulier in te vullen door de eindklant

2. Controle van informatie door Scheuten Solar Solutions

3. Inspectie van het PV-systeem door de installateur

4. Kostenvergoeding voor beschadigde connectiedozen (materiaal, geen werkuren)

5. Hulp bij invullen van formulier voor schadevergoeding

 

Advies van PV-Vlaanderen

PV-Vlaanderen adviseert daarom de volgende acties:

– Na vaststelling van het betreffende type modules: de installatie buiten dienst stellen

– Onmiddellijk Scheuten Solar Solutions contacteren via het invulformulier

– Particuliere eindklanten met modules van Scheuten Solar moeten snel hun installateur contacteren

Voor andere types zonnepanelen is er geen reden tot ongerustheid en geen preventieve actie nodig.

 

Meer informatie:

– Webpagina Scheuten Solar Solutions

http://www.scheutensolar.fr/company/news/junction-box-failure-notification

– Technische info (met foto’s) op website van GPPEP (vereniging van Franse particuliere PV-eigenaars)

http://gppep.org/node/78

– Bron: artikel op Franse website “Photovoltaique.info”

http://www.photovoltaique.info/+Risque-d-incendie-sur-des-modules+.html

Met dank aan Eric Dupont van WTCB en Emiel Torfs van VEI voor het doorsturen van informatie

Leave a Reply