Skip to main content

Vandaag 2 maart heeft de Vlaamse regering een reeks maatregelen goedgekeurd om energiebesparende ingrepen in woningen te stimuleren. Voor een zonneboiler stijgt de premie, voor PV komt er geen compensatie van de afgeschafte belastingvermindering, wat ook niet nodig was. Dat schept bovendien ook duidelijkheid voor de PV-markt.

 

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche maakte vandaag bekend welke premies worden verhoogd, als compensatie voor het afschaffen van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen. Om deze drastische schrapping op federaal niveau voor een deel op te vangen, ging de Vlaamse regering op zoek naar mogelijke compenserende maatregelen op Vlaams niveau.

Omdat zonnepanelen ook zonder fiscale aftrek nog relatief snel zijn terugverdiend, springt Vlaanderen daar niet bij. Wel worden een aantal premies verhoogd.

Zo wordt een hogere premie voor zonneboilers toegekend. Die premie gaat van 200 naar 550 euro per vierkante meter. Op die manier wordt de terugverdientijd van een zonneboiler teruggebracht van 20 naar 10 jaar.

Daarnaast komt er binnen de bestaande renovatiepremie een verhoogde tegemoetkoming voor wie zijn ramen vervangt. Die premie is afhankelijk van het inkomen en geldt voor een maximale investeringskost van 15.000 euro. Vroeger bedroeg de premie voor lage- en middeninkomens 20 of 30 procent. Dat wordt nu opgetrokken tot 30 of 40 procent.

De verhoging van de premies zou dit jaar zo’n 12 miljoen euro kosten.

Tot slot voorziet de Vlaamse regering voortaan ook een renteloze lening voor mensen met een laag inkomen die energiebesparende maatregelen willen nemen.

Het is nog niet duidelijk vanaf welke datum de verhoogde premies van kracht zijn.

Leave a Reply