Skip to main content

Ondanks onze discrete communicatie over de verkoop van PV-certificaten aan ELIA is deze mogelijkheid toch
in de pers en in de politieke actualiteit beland. Hieronder een stand van zaken.

 

Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH) heeft vorige donderdag 26 juli aan de CREG gevraagd
om een voorstel tot prijsaanpassing te doen van de minimumsteun voor certificaten uit zonnepanelen, te
betalen door ELIA. Op dit moment bedraagt de opkoopverplichting vanwege ELIA 150 euro per certificaat
gedurende 10 jaar.

Het ELIA-tarief blijft voorlopig nog gelden. “De CREG is momenteel bezig met een voorstel om de prijs van die
groenestroomcertificaten aan te passen. Met dit voorstel komt er een definitieve oplossing voor dit probleem”,
aldus CREG-woordvoerder Laurent Jacquet. “Dit voorstel wordt woensdag 1 augustus goedgekeurd in het
directiecomité van de CREG.”

We beschikken nog niet over een tekst van de CREG, maar directeur Guido Camps laat in een interview
verstaan dat de minimumsteun voor zonnepanelen via ELIA best afgeschaft wordt. Het kabinet van Wathelet
laat weten dat er snel een Koninklijk Besluit komt.

PV-Vlaanderen is van oordeel dat een afschaffing van de ELIA-regelgeving uitsluitend voor nieuwe
projectaanvragen kan gelden en niet retroactief vanaf 1 augustus mag worden ingevoerd.

Timing van aanpassing van de ELIA-regelgeving

Voor de goedkeuring van een Koninklijk Besluit gelden wettelijke procedures en tijdschema’s.

– een Koninklijk Besluit moet door de voltallige ministerraad worden goedgekeurd, die pas na het politiek

verlof doorgaat in september.

– bovendien moet er bij een KB over energie verplicht advies worden ingewonnen bij de Raad van State,

Nationale Arbeidsraad, Raad voor consumentenbescherming en de Federale Raad voor Duurzame

Ontwikkeling.

– Een wijziging via Koninklijk Besluit kan volgens het Burgerlijk Wetboek niet met terugwerkende kracht

gelden wegens het zwaarwegende juridische argument van rechtsonzekerheid.

 

Het is dus nog niet duidelijk wanneer een wijziging in de aankoopplicht door ELIA van kracht wordt.

We raden onze leden daarom aan om alleen op korte termijn tot eind sepember rekening te houden met

de ELIA-prijs van van 150 euro per certificaat.

 

Hervorming Vlaamse groenestroomcertificaten: decreet in Belgisch Staatsblad

Het decreet met betrekking tot de wijziging van het certificatensysteem werd op 20 juli 2012 gepubliceerd in

het Belgisch Staatsblad en treedt 10 dagen later, op 30 juli 2012, in werking.

De VREG bereidt een mededeling voor over deze wetswijziging, die op dit moment (donderdag 2 aug.) nog niet

gepubliceerd is.

 

Meer informatie:

– Persmededeling CREG over aanpassing opkoopverplichting ELIA:

http://www.creg.info/pdf/Presse/2012/compress27072012nl.pdf

– Artikel Knack over communautaire gevoeligheden PV-certificaten:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/walen-en-brusselaars-moeten-betalen-voor-vlaamse-hervorminggroenestroomcertificaten/article-4000145609655.htm?rnd=40506

– Publicatie Wijzigingsdecreet groenestroomcertificaten in Belgisch Staatsblad:

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/2012_07_20_energiedecreet_-_wijziging_staatsblad.pdf

Leave a Reply