Skip to main content

De Vlaamse minimumsteun voor zonnepanelen geplaatst vanaf 1 januari 2013 bedraagt €93 per 
groenestroomcertificaat. Vanaf 2013 krijgen zonnepanelen echter niet langer 1 certificaat per 
1.000 kWh opgewekte elektriciteit. De opgewekte elektriciteit zal worden vermenigvuldigd met 
een nieuw getal, de zogenaamde “bandingfactor”, die wellicht minder dan 1 zal bedragen. Die 
factor wordt op dit moment nog berekend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA). Eind januari 
wordt meer duidelijkheid verwacht. Via http://www.energiesparen.be/monitoring_evaluatie kan 
de stand van zaken van de berekening opgevolgd worden. 

Volgens het voorstel dat nu bij VEA op tafel ligt zal de bandingfactor voor zonnepanelen van maximaal 
10 kW gelijk zijn aan 0,23. Dat zou dus willen zeggen dat men ongeveer 4.350 kWh moet produceren 
voor 1 certificaat dat in aanmerking komt voor €93 minimumsteun. 1.000 kWh zou dan goed zijn voor 
een minimumsteun van 21 euro. Voor grotere installaties zouden andere factoren gelden. Dit is echter 
nog niet definitief!

Zodra de definitieve bandingfactoren door VEA berekend en goedgekeurd worden, zal ook de VREG 
hierover communiceren via deze nieuwsbrief.

Leave a Reply