Skip to main content

In deze fase wordt er een grondige analyse gedaan van het aantal panelen dat op de woning gaat in combinatie met de meest optimale plaatsing van de panelen.

Leave a Reply