Skip to main content

VLAANDEREN ZIT MET BERG GROENESTROOMCERTIFICATEN

De hoop om tegen Nieuwjaar duidelijkheid te scheppen over de hervorming van de groenestroomsteun in Vlaanderen, bleek ijdele hoop. Biogascentrales staat het water aan de lippen.

 

De Vlaamse regeringspartijen hebben veel meer tijd nodig om de violen te stemmen over het hervormingsplan voor de groenestroomsteun. Minister van Energie, Freya Van den Bossche (SP.A), had in de herfst nog een akkoord voor Nieuwjaar vooropgesteld. Maar volgens de woordvoerder van de minister van Energie, Gorik Van Holen, is het beter om meer tijd te nemen. ‘Overhaaste beslissingen nemen heeft geen zin.’

Het ziet er nochtans naar uit dat binnen de Vlaamse politieke meerderheid gepoogd is om voor Nieuwjaar nog een deal te maken. Deze poging is in de week voor Kerstmis gestaakt, luidt het.

Vierkant

Dat er toch geprobeerd is om op korte termijn afspraken te maken, is niet onlogisch. De huidige subsidiëring van de groenestroomproducenten in Vlaanderen (zie inzet) draait totaal vierkant. De waarde en vooral de handel in groenestroomcertificaten is sinds de herfst ingestort.

Bij de hernieuwbare-energiebedrijven vragen ze niet liever dan snel zicht te krijgen op de hervorming van het subsidiesysteem.

Bij Ode-Vlaanderen, de spreekbuis van de hernieuwbare-energieproducenten in Vlaanderen, wordt gewaarschuwd dat heel wat biogascentrales het water tot aan de lippen komt. Francies Van Gijzeghem van Ode-Vlaanderen meldt dat bij de Vlaamse energieregulator (Vreg) zo’n 50aanvragen zijn ingediend om in aanmerking te komen voor de opkoopregeling van de certificaten door de netbeheerders. En dat in navolging van zonne-energie. De discussies met de Vreg lopen niet van een leien dakje, voegt Van Gijzeghem er nog aan toe.

De terughoudendheid van de Vreg heeft ongetwijfeld te maken met een van de pijnpunten van de huidige steunregeling. Zoals met de zonne-energie overduidelijk is aangetoond, kan hernieuwbare energie overgesubsidieerd worden. Met als gevolg superwinsten voor diegenen die daarin geïnvesteerd hebben.

De hervorming moet dergelijke uitwassen in de toekomst verhinderen, luidt het. Daarover zijn de regeringspartijen het roerend eens. De eensgezindheid is echter veel minder groot over de manier waarop. Sommigen vrezen dat met het huidige steunsysteem via certificaten uitwassen niet uit te sluiten zijn. Het leidt tot pleidooien om tegen bijvoorbeeld 2014 een heel andere steunsysteem in de steigers te zetten.

Ook de discussie of alle soorten hernieuwbare energie evenredig gesteund moeten worden, is nog niet beslecht. Sommigen pleiten ervoor om te kijken welke groenestroomtechnologieën in Vlaanderen het grootste rendement halen en het meest efficiënt zijn. Daarbij wordt er vooral aan gedacht om biomassa en de combinatie van groene stroom en groene warmteproductie veel sterker te gaan promoten dan bijvoorbeeld zonne- en zelfs windenergie.

Overschot

Voorts blijken de meningen nog heel verdeeld over hoe het huidige grote overschot aan groenestroomcertificaten moet worden weggewerkt. Dat is onder meer ontstaan door de enorme opgang van zonne-energie. In de loop van 2011 is het aantal certificaten sterk beginnen te stijgen, terwijl de vraag naar groenestroomcertificaten veel minder sterk toenam. Elektriciteitsleveranciers die door de Vlaamse overheid verplicht worden om een deel van de certificaten op te kopen, houden het bij het wettelijke minimum. Het overschot is al opgelopen tot 1,6 miljoen stuks. 700.000 daarvan zijn in handen van de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. De netbeheerders moeten namelijk het explosief groeiende aantal zonne-energiecertificaten opkopen. Dat komt jaarlijks neer op een uitgave van circa 350 miljoen euro.

Het overaanbod heeft geleid tot een forse daling van de prijs die de leveranciers betalen per certificaat. Voor groene stroom daalde de waarde van bijna 105 euro in augustus 2011 tot 93 euro in november. Dat de prijs niet volledig instort, komt doordat heel wat hernieuwbare-energieproducenten maar ook de distributienetbedrijven almaar meer certificaten aan het oppotten zijn. In de hoop dat binnenkort de prijs van de certificaten terug begint te stijgen richting 100 euro. De grote vrees is dat de Vlaamse overheid, bij het wegwerken van al de opgepotte certificaten, de huishoudens en vooral bedrijven zal opzadelen met een fors hogere stroomfactuur.

Eandis, de grootste distributienetbeheerder van Vlaanderen, probeert binnenkort overigens om de certificatenhandel weer aan te zwengelen. Vanaf 11 januari polst de netbeheerder bij de leveranciers naar de prijs die ze willen betalen.

Leave a Reply