Skip to main content

PV-Vlaanderen in actie op Intersolution

PV-Vlaanderen nam actief deel aan de zonne-energiebeurs Intersolution in Gent, van 12 tot 14 januari. Op de beursstand presenteerden we de recente cijfers van de PV-markt en een nieuwe visietekst. En tijdens de beurs ging de Algemene vergadering door in de zaal van Flanders Expo.

 

1. Marktcijfers van de Vlaamse en Belgische PV-markt

De VREG stuurde ons de meest recente marktcijfers door die een (voorlopige) eindstand geven van het jaar 2011. U vindt de cijfers in de presentatie die u in een aparte bijlage bij deze nieuwsflits ontvangt.

Samengevat komt de Vlaamse PV-markt uit op een groei van 519 MW in 2011. Het gaat hier over de officieel geregistreerde en goedgekeurde dossiers van PV-installaties tot 4 januari 2012. De verwachting is dat deze voorlopige cijfers nog zullen stijgen naarmate de VREG nog PV-installaties goedkeurt en toewijst aan de maand december 2011. Overigens rekent de VREG enkel in nominaal AC-vermogen van de omvormer, dus het cijfer in piekvermogen van de zonnepanelen zal ongeveer 5 tot 10% hoger liggen (afhankelijk van de dimensionering van de omvormer).

Het gecumuleerd vermogen aan PV-installaties steeg tot bijna 1400 MW begin januari 2012. Met een gemiddelde laag ingeschatte marktgroei van 300 MW per jaar kunnen we in Vlaanderen in 2020 aan ruim 4000 MW gecumuleerd geraken. Een realistische opdeling in diverse marktsegmenten kan u terugvinden in de presentatie.

2. Nieuwe visietekst van PV-Vlaanderen

Op de beursstand van PV-Vlaanderen hebben we ook onze nieuwe visietekst uitgedeeld. Het is een beknopte brochure die de diverse voordelen van fotovoltaïsche zonne-energie voor Vlaanderen aantrekkelijk op een rij zet. U vindt de gelayoute tekst op onze website, op de volgende webpagina:

http://www.pvvlaanderen.be/zonnestroom/standpunten

Bij dubbelzijdig afdrukken bekomt u een boekje op klein formaat.

3. Algemene vergadering van PV-Vlaanderen

Op de druk bijgewoonde Algemene vergadering hebben we naast een aantal formele presentaties over het inhoudelijk en financieel jaarverslag (zie presentaties binnenkort op de ledenpagina’s) ook een interessant debat gehouden over de uitdagingen voor de Vlaamse PV-sector in 2012. U ontvangt binnenkort een verslag hiervan.

4. Open werkgroepen van PV-Vlaanderen

PV-Vlaanderen biedt aan alle leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de vier open werkgroepen: WG communicatie, WG beleid en financiering, WG technologie en veiligheid, WG kwaliteit.

bron : www.belpv.be

Leave a Reply