Skip to main content

In een recente brief aan PV-Vlaanderen kondigt Synergrid aan dat ze de aansluitvoorwaarden in het document C10/11 wil aanpassen in overeenstemming met de nieuwe Duitse norm VDE-AR-N 4105.

Volgens de bestaande aansluitvoorwaarden C10/11 (versie mei 2009) van Synergrid moeten PV-systemen ≤ 10 kVA AC-vermogen voldoen aan de eisen voor automatisch scheidingssysteem conform de Duitse norm DIN VDE 0126-1-1 van 2006. Daarin stond o.a. de onmiddellijke uitschakeling van de installatie bij een verandering van de netfrequentie tot onder 47,5 Hz of boven 50,2 Hz.
Om een optimale netintegratie van PV te garanderen en de verdere ontwikkeling van de PV-sector veilig te stellen heeft Duitsland in augustus 2011 een amendement goedgekeurd op bovenstaande norm. Dit amendement verruimt het frequentiebereik voor afschakeling en legt regels op voor een geleidelijke vermindering of herinschakeling van de productie.
Deze regels zijn geformuleerd in de Duitse norm VDE-AR- N 4105:
1. de afschakeling mag slechts gebeuren boven 51,5 Hz
2. “droop”: tussen 50,2 en 51,5 Hz moet de productie verminderen volgens een opgelegde curve
3. de herinschakeling is slechts toegestaan als de frequentie zich stabiliseert en tijdens minstens één minuut onder de 50,05 Hz blijft.
4. na herinschakeling moet het vermogen progressief opgebouwd worden met stappen van maximum 10% per minuut, van het maximale vermogen.
In Duitsland gelden deze nieuwe regels vanaf januari 2012 voor alle nieuwe PV-installaties aangesloten op laagspanning.
Synergrid bereidt momenteel een amendement voor op de aansluitvoorwaarden C10/11, waarover binnenkort overleg komt met de regulatoren VREG, CWaPE en Brugel. Er is momenteel ook een tegenstrijdigheid met artikel 235 van het AREI, dat het frequentiebereik vastlegt op 49,5 tot 50,2 Hz voor PV-installaties tot en met 5 kVA. Er is een akkoord met de FOD Energie om deze grenzen te verwijderen uit het AREI. Binnenkort wordt deze wijziging officieel omgezet in een Koninklijk besluit.
Het thema “retrofit van bestaande PV-installaties” is niet voorzien in het amendement van Synergrid en kan ook voorkomen of sterk beperkt worden door een tijdige aanpassing van de nieuwe omvormers.
Synergrid adviseert om niet te wachten op officiële goedkeuring, maar om nu al het frequentiebereik van de omvormers van nieuwe installaties in te stellen volgens de nieuwe VDE-AR-N 4105.
De werkgroep technologie en veiligheid van PV-Vlaanderen heeft een overleg gepland met Synergrid over deze regelgeving.
 
Meer info : http://www.vde.com/en/dke/std/VDEapplicationguides/Publications/Pages/VDE-AR-N4105.aspx
Bron: www.belpv.be

Leave a Reply