Skip to main content

Aandacht voor aansluitreglement Infrax en MID-markering

Netbeheerder Infrax stelt vast dat een aantal industriële PV-installaties niet gebouwd worden volgens het aansluitreglement PV. Ook moeten alle kWh-productietellers een zichtbare MID-markering hebben.

 

Aansluitreglement Infrax

Netbeheerder Infrax constateert dat een aantal industriële PV-installaties (> 10 kVA) niet gebouwd worden volgens het aansluitreglement PV dat op de website van Infrax te downloaden is.

Meer specifiek gaat het om de nauwkeurigheid en overzetverhouding van de stroomtransformatoren voor de groenestroomteller. Daarover zegt het aansluitreglement in punt 3.4:

“De stroomtransformatoren (TI’s) dienen te behoren tot de lijst met goedgekeurde types in bijlage 2.”

Tot nu toe werden deze installaties toch in dienst genomen, maar Infrax waarschuwt dat ze strenger zal toezien op de voorwaarden en niet-conforme installaties niet meer zal goedkeuren.

MID-markering moet zichtbaar zijn voor keurder

Sinds 1 januari 2012 moeten alle kWh-productiemeters voor kleine PV-installaties een zichtbare MID-markering hebben. We hebben dit al gecommuniceerd naar onze leden in nieuwsflits 2011-23.

Er is een probleem met tellers waarop de MID-markering alleen op de zijkant staat en niet bijkomend in verkleinde vorm op de voorkant. Bij AREI-keuring zal de keurder dan optekenen dat er geen zichtbare MID-markering is, en bijgevolg de AREI-keuring onvolledig is. Op zijn beurt zal de netbeheerder de betreffende PV-installatie mogelijk niet goedkeuren.

Vandaar de oproep aan onze leden om na te kijken of de kWh-productieteller ook op de voorzijde van de teller een verkleinde MID-vermelding heeft, die voor de keurder zichtbaar blijft na installatie op het elektrisch bord. Alleen in dat geval zal de keurder op zijn checklist kunnen aanduiden dat de MID-markering zichtbaar is.

De teksten op de website van de VREG vermelden dit niet expliciet (zie weblinks voor de relevante teksten).

Wij hebben dit probleem al gesignaleerd aan de VREG en aan Eandis, dat binnenkort feed back geeft. Als u zelf problematische ervaringen heeft met PV-dossiers die wegens niet-zichtbare MID-markeringen teruggestuurd worden, gelieve ons daarover te informeren zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.

Meer informatie:

ï‚· Infrax, “Reglement voor de netkoppeling van fotovoltaïsche cellen”, link naar PDF-tekst:

http://www.infrax.be/~/media/Website/Files/groene-energie/Reglement_voor_aansluiting_van_fotovoltaische_cellen_Infrax.ashx

ï‚· Contact Infrax: dienst PCA, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen-Hoboken, te bereiken via e-mail:

PCA@infrax.be

ï‚· MID-markering:

o Webpagina VREG: http://www.vreg.be/arei-keuring

o Tekst FOD Economie met FAQ: http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/faq_-_metrologie_elektriciteitsmeters.pdf

o Presentatie van de FOD Economie over de MID-markering

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/presentatie_fod_-_mid_kwh-meters_-_juli_2011.pdf

 

Bron : PV Vlaanderen

Leave a Reply